Výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Chodově je pravidelně oslavováno společně s významnými výročí města Chodov. Během tohoto roku proběhlo mnoho akcí v souvislosti s oslavami. Vyvrcholení přišlo v září, kdy první zářijový pátek převzali členové našeho sboru hasičská ocenění nižších stupňů. Další oceňování a to tentokrát významnější přišlo při slavnostním večeru města Chodov v rámci hlavních oslav, kdy bylo za přítomnosti osobností města, partnerských měst a dalších hostí oceněno několik dalších hasičů našeho sboru. Nejvyšší hasičské ocenění pro dobrovolné hasiče v České republice, převezme jeden z výrazných hasičů chodovského sboru na celorepublikovém setkání ke konci tohoto roku. Ještě zpět ke slavnostnímu večeru města Chodov, kdy bylo oceněno několik významných osob a také spolků.  Jedním z oceněných spolků byl náš sbor dobrovolných hasičů, kdy jsme převzali z rukou starosty a místostarosty města ocenění Listinu města Chodov.

Velkým závěrečným vyvrcholením oslav 125. výročí povýšení Chodova na město a 145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Chodově byly sobotní oslavy. Oslavy byly zahájeny slavnostním průvodem, kde se představily městské spolky, firmy, sportovci, další organizace, partnerská města, kdy průvod uzavíral chodovský hasičský sbor. Následovalo předání výročních stuh na prapor města a na hasičský prapor. No a poté již probíhal bohatý hudební program, byly k dispozici stánky s občerstvením a různé atrakce a především byl připraven program záchranářské sekci. Tam si každý mohli vyzkoušet některé činnosti, které provádějí záchranáři, hasiči. Prohlédnout si techniku, vybavení a některé předměty z činností hasičů, policistů, záchranářů, ale i například celníků. K vidění byla zásahová technika moderní ale i historická. Velké pozornosti se těšila ukázka mladých hasičů z Chodova, kteří si připravili ukázku s názvem „Ze života hasiče“.

Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se spolupodíleli na hasičské části oslav v Chodově:

 

Hasičský záchranný sbor ČR Karlovarského kraje

Územní odbor Sokolov - stanice Sokolov, st. Chemické závody, st. Kraslice

Územní odbor Karlovy Vary - stanice Karlovy Vary 

 

Sbory dobrovolných hasičů obcí

Chodov, Ostrov, Horní Slavkov, Loket nad Ohří, Vintířov, Karlovy Vary -Tašovice, Bukovany,

Potůčky, Nejdek-Pozorka, Krásno, Tachov, Kynšperk nad Ohří, Jindřichovice, Waldsassen, Stará Role, Hájek

 

Hasičský záchranný sbor podniku Správa železničních dopravních cest - Cheb

Hasičský záchranný sbor podniku Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Městská policie Chodov

Policie ČR Karlovarského kraje

Odtahové služby, Auto3000-Sokolov, Autoobchod Zedník–Jenišov, Dopravní podnik Karlovy Vary

BESIP - Ministerstvo dopravy

Zdravotní pojišťovna Ministerstva Vnitra

Asociace Záchranný kruh Karlovy Vary

Český červený kříž – oblastní spolek Karlovy Vary

Celní úřad - Karlovarský kraj

Vodní záchranná služba

Báňská záchranná služba Sokolovská uhelná právní nástupce, a. s.

Okresní sdružení hasičů Sokolov – ve spolupráci SDH Cheb Háje

Vojenská historická technika

Jízdárna Boučí

 

Speciální poděkování patří městu Chodov a hasičským sborům partnerských německých měst Oelsnitz/Erzgebrige a Waldsassen.

 

Další fotografie naleznete ve fotoreportáži na facebooku Hasiči Chodov.