Poslední březnový den jsme se rozloučili s naším dlouholetým členem panem Václavem Roulichem. Zemřel po delší nemoci 28. března 2016 dva měsíce před svými jedenaosmedátými narozeninami. Vašek se narodil 29. 5. 1935 v malé vesničce Úholičky v okrese Praha – západ a zde prožil své ranné dětství. Do Chranišova přišel se svými rodiči asi v roce 1946 v rámci dosídlování pohraničí. Po absolvování základní školy v Novém Sedle se vyučil zámečníkem v n. p. Buzuluk v Chodově (dnešním Chodosu.) Přibližně po dvouleté praxi byl povolán ke splnění základní občanské povinnosti - vojenské prezenční služby. Dva roky prožil v Košicích jako voják a zde se také seznámil se svoji budoucí ženou. V roce 1958 se oženil a spolu se svoji manželkou se zabydlili na osadě v Chranišově. Tato oblast se později stala součástí Chodova. Společně vychovali dva syny a jednu dceru. V roce 1959 vstoupil do místní jednoty Československého svazu požární ochrany v Chodově, jejímž členem zůstal až do konce svého života. Ihned se aktivně zapojil do činnosti v této organizaci. Od roku 1960 byl členem jejího výboru a koncem šedesátých let byl navržen do okresního výboru. Také zde se iniciativně zapojil zejména do práce s dětskými a dorosteneckými kolektivy. Pracoval jako vedoucí komise mládeže, kde se podílel převážně na organizování podzimních a závěrečných srazů mladých požárníků a pomohl tak vychovat mnoho našich nástupců. V této funkci pracoval i po svém odchodu do důchodu a svoji činnost ukončil na sklonku devadesátých let. V průběhu své dlouholeté aktivní a obětavé práce byl mnohokrát oceněn, čestnými uznáními všech stupňů počínaje přes odznaky a medaile za odbornost, kvalifikaci a věrnost až po nejvyšší svazové vyznamenání. Titul Zasloužilý hasič mu byl udělen na návrh okresního výboru SH ČMS.

 

Za celý sbor a všechny, kteří ho znali, vzpomínáme!

Čest jeho památce.

V polovině března náš navždy opustil dlouholetý kamarád, dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů Chodov, hasič tělem i duší Rudolf Lehečka. Ruda zemřel po dlouhé nemoci dne 13. března 2016. Narodil se v Chodově dne 12. května 1953 a po většinu života žil v Chodově.  Již od mládí se zajímal o hasičinu, stejně jako jeho bratři Karel a František. Hasičskému řemeslu zasvětil takřka celý svůj život, kterému věnoval přes 40 let svého života. Již od útlého mládí byl členem chodovských hasičů. Byl nepostradatelný pomocník, výborný parťák, ačkoliv přísný a s jasným názorem, ale se srdcem na dlani. Během svého působení ve sboru se věnoval i členství v jednotce. Za to byl oceněn mnoha čestnými uznání SDH i okresu. Byl držitelem odznaku za věrnost 40 let ve sboru, také byl oceněn medailemi za příkladnou práci, za zásluhy a byl oceněn medailí Sv. Floriána. V jednotce si prošel od funkce hasiče, po dlouhou dobu byl strojníkem, kratší dobu vykonával i funkci velitele družstva. Absolvoval spousty nebezpečných zásahů, jeden z nejvýznamnějších byl zásah při ničivých a tragických povodních v roce 1997 v Troubkách. Bohužel jeho zdravotní stav již nedovoloval další aktivní zásahovou činnost. Odchodem Rudolfa odešel i kus našich životů, které s ním byly neodmyslitelně spjati, jak v čase zábavy, tak v čase zásahu.


Za celý sbor a všechny, kteří ho znali, vzpomínáme!

Čest jeho památce!

V sobotu 12. listopadu chodovský sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Bludiště, s ČSOP a městem Chodov pořádal Česko – německý den pro mládež a pedagogické pracovníky „Hasiči společně“ v rámci projektu: Na stopě klimatu – česko-německý projekt o obnovitelných zdrojích energie a environmentální výchově a vzdělávání dětí a mládeže, který je realizován za podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, dotačního programu na podporu přeshraniční spolupráce SN – CZ.

Tohoto setkání se zúčastnili mladí hasiči z Chodova a mladí hasiči z Oelsnitz / Erzgebirge.

V dopolední části se hasiči účastnili přednášky na téma „Ekologie“, která probíhala v prostorách zahrady a klubovny ČSOP a přednášky na téma „Zásah na nebezpečné látky, zdroje nebezpečných látek v okolí“, která proběhla v prostorách hasičské zbrojnice. V hasičské části byli mladí hasiči seznámeni se systémem předurčenosti hasičských jednotek k likvidaci průmyslových havárií v České Republice, s identifikací nebezpečných látek, s taktikou zásahu jednotek hasičů na nebezpečné látky, a byly prezentovány nejčastější zásahy hasičských jednotek s ekologickou likvidací.

V odpolední části navštívili mladí hasiči sběrný dvůr firmy Chotes v Chodově, kde se seznámili s fungováním tohoto zařízení. Následoval přesun k vyhlídce hnědouhelného dolu společnosti Sokolovská uhelná a seznámení s ekologickou zátěží v okolí.

Během sobotního slunečného dne 16. července jsme navštívili již druhý ročník akce s názvem Military Day v Božičanech. Jedná se o nově založenou tradici, během které se představila historická vojenská technika. Vše bylo umocněno hudebním doprovodem několika kapel a na své si přišly i děti, pro které byly připraveny skákací nafukovací atrakce, projížďka na koni a svezení na korbě historických vozidel. Součástí programu byla i ukázka naší techniky CAS 20 a položení "lehké" pěny pomocí hasičského přívěsného agregátu TOTAL. Počasí se vydařilo a všem, hlavně dětem, se akce líbila.

V sobotu 18. června podnikla skupina chodovských hasičů, v doprovodu starosty města, výpravu s CAS 20 T815 na oslavy "25 JAHRE JUGENDFEUEWEHR" do partnerského města Oelsnitz/Erzgebirge. Jednalo se o oslavy 25ti let od založení mladých hasičů v Oelsnitz. Součástí oslav byla soutěž v německých disciplínách požárního sportu mládeže a ukázka vybavení naší techniky a techniky německých kolegů.

Tradičně v červnu náš sbor pořádá pro velké i malé den otevřených dveří. V neděli 12. června si mohli návštěvníci prohlédnout vybavení naší zásahové jednotky požární ochrany, ale také vnitřní prostory zbrojnice. Chodovská jednotka představila veškerou zásahovou techniku a další technické prostředky ve své výzbroji. Na tento den otevřených dveří k nám zavítali hasiči z Hasičského záchranného sboru podniku Sokolovská uhelná s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra a sanitním vozidlem VW Transporter, hasiči Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice CHZ Sokolov s kombinovaným hasícím automobilem  KHA 24 Scania, hasiči z Hasičského záchranného sboru podniku Elektrárna Tisová s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 MB Actros, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje ze střediska Sokolov, Policie České Republiky a městské policie Chodov. Jinak klasika jako vždy, stříkání z útočného proudu, stříkání ze džberové ruční stříkačky, ukázka techniky, představení vybavení technických prostředků pro zásahy záchranných a bezpečnostních složek. Tentokrát nám jen nevyšlo počasí a pršelo. Tak jsme měli "mokrou" variantu i v garážích, ale nakonec se počasí umoudřilo a všichni kdo přišli, si tento den užili.