Minulý rok v srpnu padla v souvislosti s hasičskou svatbou jedna věta „ Tak a má to za sebou. Kdo bude další? “. Skoro přesně po roce, jen s rozdílem několika dní, se náš sbor dozvěděl odpověď na tuto otázku. V sobotu 12. září, kdy slunce bylo stále v plné síle, si svůj velký den užili Tomáš Weiss a Lucie Jašová. I když se svatební obřad konal až ve vzdáleném Dolním Částkově, nechyběli při této události ani kamarádi chodovští hasiči. Ti tento krásný pár vyprovodili ke své první společné cestě životem. Nyní již manželé Weissovi museli hned na začátku zvládnout první krizovou situaci. Tím bylo uhašení požáru papírového domečku. Tomáš, vyzbrojen hasičským vybavením, vše v pořádku zvládnul pod dohledem a pevným vedením Lucinky, která byla velitelkou zásahu. Celý hasičský zásah byl zakončen slovem našeho velitele "Láska je slepá, ale manželství jí vrací zrak, proto, přejeme Vám, abyste již byli navždy, zamilovaní a šťastní".

Celý náš sbor přeje Tomášovi a Lucii vše nejlepší ve společném životě.

V hlubokém zármutku oznamujeme, že začátkem srpna tragicky zemřel náš kamarád, dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů Chodov, hasič srdcem i tělem pan Jan Hosenseidel. Honza se narodil 28. dubna 1959 v Karlových Varech a takřka většinu svého života prožil v Chodově.  Jeho osud provázely veselé i smutné okamžiky. Bohužel v poslední době převažovaly ty smutné. Nelítostná a zákeřná nemoc mu vzala nejbližšího člověka, milovanou manželku Ivetku.  Honzík myslel na všechny, rád a ochotně pomáhal v rodině, zaměstnání, nebo všude tam, kde to bylo třeba. Tyto vlastnosti nejvíce uplatnil ve své druhé rodině u dobrovolných hasičů.  U hasičů byl od útlého mládí v nedalekých Božičanech a u podnikových dobrovolných hasičů v Chodosu. Do chodovského sboru přišel společně s kolegy v roce 1995. V chodovské jednotce si prošel od funkce hasiče a po získání odborností byl strojníkem a velitelem družstva. Svojí práci odváděl vždy precizně a zodpovědně, do poslední chvíle byl velkým pomocníkem v náročné hasičské službě. Absolvoval spoustu nebezpečných a náročných zásahů. Například zasahoval při velkých povodních ve středních Čechách v roce 2002, Spolana Neratovice a Lužec. Pomáhal také při mnoha společenských i sportovních akcí a za svou vynikající práci byl několikrát oceněn. V pár větách lze jen těžko popsat život dobrého člověka………

 

Tato tragédie zasáhla nás všechny!

Jeho přátelství, veselé a otevřené srdce tak bude chybět nám všem.

Za celý sbor a všechny, kteří ho znali, vzpomínáme!

Čest jeho památce!

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově

V sobotu 13. června dopoledne přivítalo na hasičské zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů v Chodově slunečné počasí návštěvníky dne otevřených dveří.  Hasiči představili současnou i historickou techniku a zázemí hasičů na zbrojnici. K představení moderní techniky k nám přijeli hasiči z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s automobilovou plošinou AP 32 Mercedes Benz Econic/ Bumar a cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815-7. Další hasičská jednotka přijela z Hasičského záchranného sboru podniku Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. Tato jednotka přijela ze své stanice na Vřesové s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 a sanitním vozem VW Transporter 4x4.

Na první června každý rok připadá oslava mezinárodního dne dětí. Organizují se různé projekty pro děti, ale také ukázky různých organizací. Sbor dobrovolných hasičů Chodov již tradičně připravuje různé ukázky, nebo oblíbené pokládání pěny nejen v Chodově, ale i jiných městech a obcích. Letos jsme na přelomu května a června jeli s hasičskou technikou do Josefova a samozřejmostí byla naše účast v Chodově a Božičanech. V Chodově jsme u DDM připravili pro nejmenší možnost vyřádit se v pěnovém baldachýnu a prohlédnout si hasičskou cisternovou automobilovou stříkačku Tatra. Pěnový polštář jsme vytvořili pomocí přívěsného pěnového agregátu LG 200 u hřiště II. ZŠ. Dětem se mizení a znovu objevování v pěně líbilo. Stejný efekt mělo položení pěny v rámci oslav dne dětí v Božičanech následující den.

V hlubokém zármutku oznamujeme, že začátkem dubna náhle zemřel náš kamarád a dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů v Chodově, pan František Lehečka.

František se narodil 13. 9. 1954 a celý svůj život prožil v Chodově.  Hasičskému řemeslu zasvětil celý svůj život a aktivním členem byl po celých 43 let.

Během svého působení ve sboru si prošel mnoha funkcemi a díky tomu předával mladším generacím své dlouholeté, odborné znalosti a praktické zkušenosti získané při bohaté zásahové činnosti. V jednotce vykonával funkci hasiče, strojníka a v  letech 1986 – 1992 zastával funkci velitele jednotky. Kromě mnoha jiných zásahů se podílel na likvidaci ničivých povodní v Troubkách (1997), na Mělnicku (2002) a na Liberecku (2010).

V rámci sboru se zasloužil především o výchovu nastupujících generací, a to jak na poli sportovním, tak profesním. S mládežnickými a dorosteneckými kolektivy obsazoval přední příčky v okresních a krajských kolech. Družstvo žen pod jeho vedením postoupilo v roce 2002 na Mistrovství České republiky v Liberci a v roce 2013 vyhrálo Karlovarskou ligu v požárním útoku.

Za svoji úspěšnou a aktivní činnost byl mnohokrát oceněn na okresní i krajské úrovni.  Získal medaile „Za zásluhy o výchovu“, „Za příkladnou práci“ a „Za zásluhy“.

S nečekaným a o to bolestivějším odchodem Františka odchází i kus našich životů, které s ním byly neodmyslitelně spjaty, jak v čase zábavy, tak v čase zásahu.

Byl příliš výrazným, příliš nepřehlédnutelným na to, abychom na něj zapomněli!

Za celý sbor a všechny, kteří ho znali, vzpomínáme!

Čest jeho památce!

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově

30. dubna je den, který je vždy pozorně sledovaný hasiči. Všude v republice se „pálí čarodějnice“ a je nárůst počtu požárů. Chodovští hasiči také letos zabezpečovali stavění máje a postavení vatry, prováděli protipožární zabezpečení v rámci pálení čarodějnic na Filipojakubské vatře a večerního ohňostroje.

Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků.