Na první června každý rok připadá oslava mezinárodního dne dětí. Organizují se různé projekty pro děti, ale také ukázky různých organizací. Sbor dobrovolných hasičů Chodov již tradičně připravuje různé ukázky, nebo oblíbené pokládání pěny nejen v Chodově, ale i jiných městech a obcích. Letos jsme na přelomu května a června jeli s hasičskou technikou do Josefova a samozřejmostí byla naše účast v Chodově a Božičanech. V Chodově jsme u DDM připravili pro nejmenší možnost vyřádit se v pěnovém baldachýnu a prohlédnout si hasičskou cisternovou automobilovou stříkačku Tatra. Pěnový polštář jsme vytvořili pomocí přívěsného pěnového agregátu LG 200 u hřiště II. ZŠ. Dětem se mizení a znovu objevování v pěně líbilo. Stejný efekt mělo položení pěny v rámci oslav dne dětí v Božičanech následující den.

V hlubokém zármutku oznamujeme, že začátkem dubna náhle zemřel náš kamarád a dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů v Chodově, pan František Lehečka.

František se narodil 13. 9. 1954 a celý svůj život prožil v Chodově.  Hasičskému řemeslu zasvětil celý svůj život a aktivním členem byl po celých 43 let.

Během svého působení ve sboru si prošel mnoha funkcemi a díky tomu předával mladším generacím své dlouholeté, odborné znalosti a praktické zkušenosti získané při bohaté zásahové činnosti. V jednotce vykonával funkci hasiče, strojníka a v  letech 1986 – 1992 zastával funkci velitele jednotky. Kromě mnoha jiných zásahů se podílel na likvidaci ničivých povodní v Troubkách (1997), na Mělnicku (2002) a na Liberecku (2010).

V rámci sboru se zasloužil především o výchovu nastupujících generací, a to jak na poli sportovním, tak profesním. S mládežnickými a dorosteneckými kolektivy obsazoval přední příčky v okresních a krajských kolech. Družstvo žen pod jeho vedením postoupilo v roce 2002 na Mistrovství České republiky v Liberci a v roce 2013 vyhrálo Karlovarskou ligu v požárním útoku.

Za svoji úspěšnou a aktivní činnost byl mnohokrát oceněn na okresní i krajské úrovni.  Získal medaile „Za zásluhy o výchovu“, „Za příkladnou práci“ a „Za zásluhy“.

S nečekaným a o to bolestivějším odchodem Františka odchází i kus našich životů, které s ním byly neodmyslitelně spjaty, jak v čase zábavy, tak v čase zásahu.

Byl příliš výrazným, příliš nepřehlédnutelným na to, abychom na něj zapomněli!

Za celý sbor a všechny, kteří ho znali, vzpomínáme!

Čest jeho památce!

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově

30. dubna je den, který je vždy pozorně sledovaný hasiči. Všude v republice se „pálí čarodějnice“ a je nárůst počtu požárů. Chodovští hasiči také letos zabezpečovali stavění máje a postavení vatry, prováděli protipožární zabezpečení v rámci pálení čarodějnic na Filipojakubské vatře a večerního ohňostroje.

Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků.

Družstvo žen z našeho sboru, obdrželo pozvání na slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města Chodova za rok 2014, na které bylo nominováno. Za výborné výsledky v požárním sportu v Karlovarské krajské lize obdrželo celé družstvo zasloužené ocenění. Pohár děvčata převzala z rukou Antonína Panenky, který byl hlavním hostem celého večera. Nechyběla ani gratulace od starosty města Chodova, pana Patrika Pizingera. Toto družstvo reprezentuje sbor již 15 let. To ovšem nebylo jediné ocenění, které ve sboru přibylo. Pohár za nejlepšího trenéra roku 2014 si odnesla Martina Svobodová, která se spolu s Martinem Lehečkou věnuje mladým hasičům. Pravidelně a dlouhodobě se objevují na stupíncích vítězů. Svůj čas jim však věnují i v mimo sportovní činnosti, např. na letním táboře nebo při přípravě ke skládání zkoušek odborností v oblasti požární ochrany.

Reportáž TV Studia Chodov

Ve čtvrtek 19. února přijela do Chodova výprava dvaceti mladých hasičů z partnerského města Oelsnitz/Erzgebirge. Seznámili se s historií hornictví, městskými památkami a vybavením chodovských hasičů. Němečtí hasiči si prohlédli Staroměstskou ulici, kostel svatého Vavřince, kostelní věž a Síň historie města, kde si vyslechli informace o historii hornictví v Chodově a okolí. Při prohlídce hasičské zbrojnice provázel mladé hasiče velitel zásahové jednotky a také starosta města. Náš hasičský sbor byl představen nejen pomocí digitální dataprojekce, ale také prohlídkou zázemí městského záchranného systému. Jednodenní návštěva se uskutečnila v rámci přeshraničního projektu Rekreace a sport v Krušných horách, který zahrnuje řadu oblastí.

První únorový sobotní večer roku 2015 se dle reakcí všech účastníků hasičského plesu velmi vydařil. V Kulturním a společenském středisku v Chodově se na začátku února konal jako vždy tradiční hasičský ples, kdy k vynikající náladě hrála kapela Ještěřice, která za svůj výkon byla mnohokrát všemi oceněna bouřlivým potleskem, a taneční parket byl do brzkých ranních hodin stále zaplněn. Ukázku a návod k naladění plesové atmosféry provedl zkušený taneční pár pod vedením Jana Onaka. Průběhem večera provázela velmi příjemná a usměvavá Romana Poláková, taneční večer byl krásný a proběhl v příjemné a uvolněné atmosféře, k čemuž přispěly i naši sponzoři a podporovatelé, kterým velmi děkujeme za přízeň.