Sbor dobrovolných hasičů v Chodově, Vás zve v neděli 22. června do areálu městského záchranného systému, kde bude od 9 hodin probíhat den otevřených dveří. Svoji zásahovou techniku předvedou chodovští hasiči, ale i kolegové z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a také podnikoví hasiči ze Sokolovské uhelné. Každoroční součástí je účast chodovských městských strážníků, kteří spolu s policií ČR představí bezpečnostní prostředky, které používají při své práci. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet některé osobní prostředky používané hasiči i strážníky a policisty u zásahů.

V neděli 4. května náš hasičský sbor hostil návštěvu kolegů hasičů z partnerského německého města Waldsassen.  Ti navázali na naši návštěvu u jejich dobrovolného sboru z března. Početnou výpravu vedl velitel Tobias Tippmann. Pro návštěvu byl připraven program s představením jak hasičské části, tak představením města i malé části regionu. Dopoledne všichni navštívili jednotku profesionálních hasičů HZS podniku Sokolovská uhelná právní nástupce a také si prohlídli důlní činnost z vyhlídky na důl Jiří. Po obědě proběhla prohlídka naší zbrojnice s představením zásahové techniky a technických prostředků, ale i zázemí včetně posilovny. S prohlídkou historické techniky souvisela i projížďka ve vozidle Praga RN. Někteří si také vyzkoušeli jaké to je, jet v moderní cisterně značky Tatra. Následovala prohlídka města s návštěvou kostela a také městské sportovní haly. V podvečer byla návštěva hasičů z Waldsassenu ukončena. Doufáme, že si všichni tento den užili a někdy se k nám do Chodova vrátí. Třeba na letošní slavnosti města i hasičů, které proběhnou v září. Za chodovský sbor návštěvu provázeli Jiří Kiss, František Turanský, Jiří Kot st. a také Jiří Pergler a Miloš Zapf, kteří zároveň překládali. Tlumočení nám zároveň zajistil místostarosta Chodova Patrik Pizinger a zastupitel Petr Franče, za což jim tímto velmi děkujeme.

Každý rok se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine). Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. I u nás se tradičně oslavuje nastalé jaro a staví májka. Lidé si mohli ve středu v parku u KASSu opéct různé pochutiny a pobýt u ohnivé vatry, kterou jsme připravili a ve večerních hodinách jsme také asistovali u ohňostroje.

Městské kolo „PO očima dětí“ bylo vyhlášeno od 10. února 2014 do 28. března 2014. Sešlo se mnoho pěkných výtvarných, literárních a prostorových děl od žáků z chodovských školek a škol. Při hodnocení a výběru vítězných prací byl v komisi chodovský výtvarník pan Jiří Jun, který vnesl mnoho svých zajímavých pohledů. Tímto mu děkujeme za pomoc při realizaci této soutěže. Vyhlášení výsledků a ocenění vítězných prací proběhlo oficiálně na hasičské zbrojnici v Chodově dne 7. dubna 2014. Všem autorům, kteří do soutěže poslali svá díla, velmi děkujeme a blahopřejeme vítězům. Oceněné práce postupujeme do okresního kola. Všechny děti, které byly oceněny, dostaly něco sladkého na zub a drobnou pozornost, kterou věnovalo Město Chodov. Velké poděkování patří také Martině Svobodové z odboru městského záchranného systému (MZS), která celou soutěž organizovala.

 

Krásného slunečného sobotního rána 29. března vyrazila výprava chodovského hasičského sboru do německého Waldsassenu. Návštěvu u místních dobrovolných hasičů partnerského města nám zprostředkoval místostarosta města Chodova Patrik Pizinger. Hasičská výprava byla složená z mládežnického kolektivu v čele s vedoucími Martinou Svobodovou a Bc. Martinem Lehečkou. Druhá část, kterou tvořili Ing. Jiří Kiss a Jiří Kot starší, zastupovali základní organizaci SDH Chodov. Tlumočení nám zajistil místostarosta Chodova Patrik Pizinger a zastupitel Petr Franče, za což jim tímto velmi děkujeme. U místní hasičské stanice nás již očekával velitel Tobias Tippmann a další členové dobrovolných hasičů Waldsassen.

Chodovský sbor dobrovolných hasičů se již tradičně podílel na organizaci masopustního reje v našem městě. Velkou změnou bylo, oproti minulým rokům kdy byl mráz a padal sníh, skoro jarní počasí. Masopust zahájil starosta města Chodova, a se svou kapelou i masopustním šramlem brázdil ulice Chodova na přívěsu tažený naší hasičskou Erenou. Na Staroměstské ulici opět probíhal tradiční staročeský jarmark, kde bylo možné ochutnat nejen vynikající Trdelník, zabíjačkové pochoutky, ale i další pochutiny. Probíhaly také soutěže masek dospělých i dětí, kteří byli odměněni sladkými nebo pro dospělé tekutými cenami. Atmosféru dotvářela také dobově ustrojená skupina četnické stanice. Opět chodovský masopust si nenechalo ujít velké množství chodováků, ale i přespolních.