Krásného slunečného sobotního rána 29. března vyrazila výprava chodovského hasičského sboru do německého Waldsassenu. Návštěvu u místních dobrovolných hasičů partnerského města nám zprostředkoval místostarosta města Chodova Patrik Pizinger. Hasičská výprava byla složená z mládežnického kolektivu v čele s vedoucími Martinou Svobodovou a Bc. Martinem Lehečkou. Druhá část, kterou tvořili Ing. Jiří Kiss a Jiří Kot starší, zastupovali základní organizaci SDH Chodov. Tlumočení nám zajistil místostarosta Chodova Patrik Pizinger a zastupitel Petr Franče, za což jim tímto velmi děkujeme. U místní hasičské stanice nás již očekával velitel Tobias Tippmann a další členové dobrovolných hasičů Waldsassen.

Chodovský sbor dobrovolných hasičů se již tradičně podílel na organizaci masopustního reje v našem městě. Velkou změnou bylo, oproti minulým rokům kdy byl mráz a padal sníh, skoro jarní počasí. Masopust zahájil starosta města Chodova, a se svou kapelou i masopustním šramlem brázdil ulice Chodova na přívěsu tažený naší hasičskou Erenou. Na Staroměstské ulici opět probíhal tradiční staročeský jarmark, kde bylo možné ochutnat nejen vynikající Trdelník, zabíjačkové pochoutky, ale i další pochutiny. Probíhaly také soutěže masek dospělých i dětí, kteří byli odměněni sladkými nebo pro dospělé tekutými cenami. Atmosféru dotvářela také dobově ustrojená skupina četnické stanice. Opět chodovský masopust si nenechalo ujít velké množství chodováků, ale i přespolních.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo soutěž „Požární ochrana očima dětí“, které se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18-ti let, v rámci školní i mimoškolní činnosti.

Vzhledem ke každoročním přednáškám a exkurzím na hasičské zbrojnici, a blížícím se oslavám významných výročí Města a Sboru dobrovolných hasičů v Chodově jsme se rozhodli k této soutěži připojit a vyhlásit soutěž i v Chodově.

Soutěž má tři části (literární, výtvarnou a zpracovanou pomocí digitálních technologií,více v příloze č. 2 - 4) a probíhá v několika věkových kategoriích za přesně daného obsahového zaměření (příloha č. 1). Každá práce musí být na zadní straně řádně označena (vzor naleznete v příloze č. 5).

 

Práce můžete zasílat do 28. března 2014 na adresu:

Městský úřad Chodov

odbor Městského záchranného systému

Komenského 1077, 357 35 Chodov

nebo odevzdat na podatelnu Městského úřadu.

Vyhodnoceny budou vždy tři nejlepší práce ve všech kategoriích. Vyhlášení soutěže proběhne 4. dubna 2014 v budově Městského záchranného systému (pozvánky zašleme v předstihu). Vyhodnocené práce budou následně zaslány do okresního kola.

Den válečných veteránů, 11. listopad, je den věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice.

Také v Chodově jsme si letos připomněli u památníku obětem válek tento významný den. Tohoto vzpomínkového aktu v městském parku, se zúčastnili kromě zástupců Armády ČR, vedení města, zástupců městské policie a policie ČR, veteránů a pamětníků, také chodovští hasiči. Také několik žáků místních škol a okolo jdoucích občanů města se sešli k připomenutí památky válečných veteránů.

V sobotu 28. a v neděli 29. září se v Nejdku konali oslavy 145 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. Do průvodu, který začínal u nejdeckého vlakového nádraží a přes město pokračoval do areálu hasičské zbrojnice jsme vyrazili s CAS 24 T815. Následovala statická ukázka techniky a den pokračoval 20. ročníkem soutěže "O plaketu Sv. Floriána".

První víkend v srpnu proběhla v Karlovarském kraji již tradiční Veteran rallye. V sobotu 3.srpna do našeho města zavítali účastníci závodu opět na kontrolní stanoviště, jehož součástí bylo splnění hasičské soutěžní disciplíny připravené naším sborem. Chodovští hasiči připravili sestřikové terče používané na hasičských soutěžích a soutěžící veterán rallye museli sestříknout tyto terče v co nejkratším čase. Výsledný čas organizátoři započítávali do celkového výsledného času. Počasí bylo ideální, voda při stříkání na terče přišla vhod i pro diváky. Historické motocykly i automobily byly všechny krásné a fotografové i fandové historické techniky měli tento den na Staroměstské ulici opravdové žně. Během poledne byl naší jednotce vyhlášen poplach na požár travního porostu, ale pokračování provozu kontrolního stanoviště probíhalo bez problémů. Celá akce se tohoto slunečného dne velmi vydařila.