V neděli 4. května náš hasičský sbor hostil návštěvu kolegů hasičů z partnerského německého města Waldsassen.  Ti navázali na naši návštěvu u jejich dobrovolného sboru z března. Početnou výpravu vedl velitel Tobias Tippmann. Pro návštěvu byl připraven program s představením jak hasičské části, tak představením města i malé části regionu. Dopoledne všichni navštívili jednotku profesionálních hasičů HZS podniku Sokolovská uhelná právní nástupce a také si prohlídli důlní činnost z vyhlídky na důl Jiří. Po obědě proběhla prohlídka naší zbrojnice s představením zásahové techniky a technických prostředků, ale i zázemí včetně posilovny. S prohlídkou historické techniky souvisela i projížďka ve vozidle Praga RN. Někteří si také vyzkoušeli jaké to je, jet v moderní cisterně značky Tatra. Následovala prohlídka města s návštěvou kostela a také městské sportovní haly. V podvečer byla návštěva hasičů z Waldsassenu ukončena. Doufáme, že si všichni tento den užili a někdy se k nám do Chodova vrátí. Třeba na letošní slavnosti města i hasičů, které proběhnou v září. Za chodovský sbor návštěvu provázeli Jiří Kiss, František Turanský, Jiří Kot st. a také Jiří Pergler a Miloš Zapf, kteří zároveň překládali. Tlumočení nám zároveň zajistil místostarosta Chodova Patrik Pizinger a zastupitel Petr Franče, za což jim tímto velmi děkujeme.

Každý rok se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine). Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. I u nás se tradičně oslavuje nastalé jaro a staví májka. Lidé si mohli ve středu v parku u KASSu opéct různé pochutiny a pobýt u ohnivé vatry, kterou jsme připravili a ve večerních hodinách jsme také asistovali u ohňostroje.

Městské kolo „PO očima dětí“ bylo vyhlášeno od 10. února 2014 do 28. března 2014. Sešlo se mnoho pěkných výtvarných, literárních a prostorových děl od žáků z chodovských školek a škol. Při hodnocení a výběru vítězných prací byl v komisi chodovský výtvarník pan Jiří Jun, který vnesl mnoho svých zajímavých pohledů. Tímto mu děkujeme za pomoc při realizaci této soutěže. Vyhlášení výsledků a ocenění vítězných prací proběhlo oficiálně na hasičské zbrojnici v Chodově dne 7. dubna 2014. Všem autorům, kteří do soutěže poslali svá díla, velmi děkujeme a blahopřejeme vítězům. Oceněné práce postupujeme do okresního kola. Všechny děti, které byly oceněny, dostaly něco sladkého na zub a drobnou pozornost, kterou věnovalo Město Chodov. Velké poděkování patří také Martině Svobodové z odboru městského záchranného systému (MZS), která celou soutěž organizovala.

 

Krásného slunečného sobotního rána 29. března vyrazila výprava chodovského hasičského sboru do německého Waldsassenu. Návštěvu u místních dobrovolných hasičů partnerského města nám zprostředkoval místostarosta města Chodova Patrik Pizinger. Hasičská výprava byla složená z mládežnického kolektivu v čele s vedoucími Martinou Svobodovou a Bc. Martinem Lehečkou. Druhá část, kterou tvořili Ing. Jiří Kiss a Jiří Kot starší, zastupovali základní organizaci SDH Chodov. Tlumočení nám zajistil místostarosta Chodova Patrik Pizinger a zastupitel Petr Franče, za což jim tímto velmi děkujeme. U místní hasičské stanice nás již očekával velitel Tobias Tippmann a další členové dobrovolných hasičů Waldsassen.

Chodovský sbor dobrovolných hasičů se již tradičně podílel na organizaci masopustního reje v našem městě. Velkou změnou bylo, oproti minulým rokům kdy byl mráz a padal sníh, skoro jarní počasí. Masopust zahájil starosta města Chodova, a se svou kapelou i masopustním šramlem brázdil ulice Chodova na přívěsu tažený naší hasičskou Erenou. Na Staroměstské ulici opět probíhal tradiční staročeský jarmark, kde bylo možné ochutnat nejen vynikající Trdelník, zabíjačkové pochoutky, ale i další pochutiny. Probíhaly také soutěže masek dospělých i dětí, kteří byli odměněni sladkými nebo pro dospělé tekutými cenami. Atmosféru dotvářela také dobově ustrojená skupina četnické stanice. Opět chodovský masopust si nenechalo ujít velké množství chodováků, ale i přespolních.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo soutěž „Požární ochrana očima dětí“, které se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18-ti let, v rámci školní i mimoškolní činnosti.

Vzhledem ke každoročním přednáškám a exkurzím na hasičské zbrojnici, a blížícím se oslavám významných výročí Města a Sboru dobrovolných hasičů v Chodově jsme se rozhodli k této soutěži připojit a vyhlásit soutěž i v Chodově.

Soutěž má tři části (literární, výtvarnou a zpracovanou pomocí digitálních technologií,více v příloze č. 2 - 4) a probíhá v několika věkových kategoriích za přesně daného obsahového zaměření (příloha č. 1). Každá práce musí být na zadní straně řádně označena (vzor naleznete v příloze č. 5).

 

Práce můžete zasílat do 28. března 2014 na adresu:

Městský úřad Chodov

odbor Městského záchranného systému

Komenského 1077, 357 35 Chodov

nebo odevzdat na podatelnu Městského úřadu.

Vyhodnoceny budou vždy tři nejlepší práce ve všech kategoriích. Vyhlášení soutěže proběhne 4. dubna 2014 v budově Městského záchranného systému (pozvánky zašleme v předstihu). Vyhodnocené práce budou následně zaslány do okresního kola.