Červen je ve znamení konce školního roku a svátku dětí. Chodovští hasiči předvádějí zásahovou činnost a zásahovou techniku na různých místech a různou formou. Minulý rok bylo přislíbeno, že i letos opět provedou ukázku techniky a dalšího vybavení v rámci preventivně výchovné činnosti pro děti mateřské školy Moudrá sova v Doubí. Počasí opět přálo a děti, si přišli prohlédnout, s čím za nimi hasiči přijeli. Mohli si vyzkoušet, jak jim sluší hasičská přilba, ale také kabát, podívali se, jaké vybavení mají hasiči ve zdravotnickém batohu a mnoho dalšího. Největší ohlas mělo ale stříkání z hasičské proudnice.

Od 14. do 23. června probíhá v Chodově 13. ročník přehlídky filmů s kriminální zápletkou KRIMIFEST. Součástí jeho doprovodného programu byl v sobotu 15. června den otevřených dveří naší hasičské zbrojnice. Návštěvníci si mohli prohlédnout vybavení a zázemí chodovských dobrovolných hasičů, cisternovou automobilovou stříkačku a sanitní vozidlo podnikových hasičů z Vřesové, automobilový žebřík ze sokolovské stanice profesionálních hasičů, vybavení a nové vozidlo Městské policie Chodov a vybavení a služební vozidlo policistů z chodovského oddělení. Návštěvníci také viděli útok vysokotlakým impulsním hasícím zařízením IFEX na policejního těžkooděnce.

Člen Sboru dobrovolných hasičů Chodov Viktor Kožín a jeho přítelkyně Jana Ihnašková se rozhodli vstoupit do svazku manželského, a tak si v sobotu 15. června v 11 hodin dopoledne v chodovské obřadní síni řekli své "ANO". Kamarádi ze zásahové jednotky si samozřejmě nemohli nechat ujít takovouto důležitou životní událost, a proto si pro novomanželé Kožínovi připravili několik úkolů. Po východu z obřadní síně, čekalo svatebčany nastoupené požární družstvo. Velitel jednotky Ing. Jiří Kiss přednesl krátký projev a poblahopřál za všechny členy sboru.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově pořádal v sobotu 9. února hasičský ples. Tato společenská událost se konala opět ve velkém sálu KASS v Chodově od 20:00 hodin. Hostům hrála k poslechu a tanci hudební skupina Alfa Sextet a celým plesem prováděla Míla Pólová. Své taneční umění předvedli v klasických tancích Jan Onak a Klára Hosová a ve stylu oldies a hypies se předvedla taneční skupina Rytmus pod vedením Zuzany Šimkové. Každý účastník hasičského plesu vyhrál nějakou cenu z tomboly. Prvních šest cen věnovali firma Finebau, SDH Chodov, RM Security Roman Meškán, restaurace Palírna, MBN Slouka-Slouková. Hlavní cenou byl motorový skútr. Nechyběly tradiční tombolové klobásy, uzení kapři, obří koláče a dorty místního pekaře, hasicí přístroje i hasící spreje, a mnoho další cen od sponzorů a podporovatelů chodovského hasičského sboru.

Dne 25. ledna si městská policie Chodov připomněla významné dvacetileté výročí od svého vzniku. V rámci dlouhodobé vzájemné spolupráce byli kromě bývalých i současných členů, velitelů MP, spolupracovníků, zástupců zřizovatele vedení města Chodova, pozváni i zástupci Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Pozvání za HZS přijali ředitel HZS Karlovarského kraje Ing. Václav Klemák a Ladislav Zapf. Za vynikající dlouholetou spolupráci převzali upomínkovou hvězdu. Za zásahovou jednotku SDH Chodov a městský záchranný systém převzali upomínku velitel jednotky SDH Chodov Ing. Jiří Kiss a Martina Svobodová. Při proslovech k dvacátému výročí od založení MP Chodov byla zvýrazněna právě dlouholetá a perfektní spolupráce městského záchranného systému, jehož složkami je MP Chodov a jednotka SDH Chodov.

Chodovský sbor se v sobotu 10. listopadu zúčastnil, na pozvání loketských hasičů, slavnostního předání a vysvěcení nové zásahové techniky jednotky SDH Loket. Na slavnost v přírodním amfiteátru pod loketským hradem se sešli nejen pozvaní hosté, ale i obyvatelé Lokte a lidé z blízkého okolí. Prvním vozidlem, které převzal loketský hasičský sbor, byl velitelský automobil na podvozku Mitsubishi Pajero. Toto vozidlo bylo převedeno od loketské lesní společnosti a uzpůsobeno potřebám hasičům. K tomuto osobnímu automobilu přidali loketští hasiči i zcela novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20/3000/300-M2R. Zásahové vozidlo na podvozku Renault Midlum 300.14 vyrobil polský nástavbář hasičské techniky firma Wawrzaszek. Tato cisterna byla pořízena ze sdružených financí státu, Karlovarského kraje a města Loket. Cisterna je vybavena podle představ místních hasičů a obě nová vozidla nahradila zastaralou techniku CAS 8 Avia a VEA Lada Niva.

Další fotografie na tomto webu.