Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo soutěž „Požární ochrana očima dětí“, které se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18-ti let, v rámci školní i mimoškolní činnosti.

Vzhledem ke každoročním přednáškám a exkurzím na hasičské zbrojnici, a blížícím se oslavám významných výročí Města a Sboru dobrovolných hasičů v Chodově jsme se rozhodli k této soutěži připojit a vyhlásit soutěž i v Chodově.

Soutěž má tři části (literární, výtvarnou a zpracovanou pomocí digitálních technologií,více v příloze č. 2 - 4) a probíhá v několika věkových kategoriích za přesně daného obsahového zaměření (příloha č. 1). Každá práce musí být na zadní straně řádně označena (vzor naleznete v příloze č. 5).

 

Práce můžete zasílat do 28. března 2014 na adresu:

Městský úřad Chodov

odbor Městského záchranného systému

Komenského 1077, 357 35 Chodov

nebo odevzdat na podatelnu Městského úřadu.

Vyhodnoceny budou vždy tři nejlepší práce ve všech kategoriích. Vyhlášení soutěže proběhne 4. dubna 2014 v budově Městského záchranného systému (pozvánky zašleme v předstihu). Vyhodnocené práce budou následně zaslány do okresního kola.

Den válečných veteránů, 11. listopad, je den věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice.

Také v Chodově jsme si letos připomněli u památníku obětem válek tento významný den. Tohoto vzpomínkového aktu v městském parku, se zúčastnili kromě zástupců Armády ČR, vedení města, zástupců městské policie a policie ČR, veteránů a pamětníků, také chodovští hasiči. Také několik žáků místních škol a okolo jdoucích občanů města se sešli k připomenutí památky válečných veteránů.

V sobotu 28. a v neděli 29. září se v Nejdku konali oslavy 145 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. Do průvodu, který začínal u nejdeckého vlakového nádraží a přes město pokračoval do areálu hasičské zbrojnice jsme vyrazili s CAS 24 T815. Následovala statická ukázka techniky a den pokračoval 20. ročníkem soutěže "O plaketu Sv. Floriána".

První víkend v srpnu proběhla v Karlovarském kraji již tradiční Veteran rallye. V sobotu 3.srpna do našeho města zavítali účastníci závodu opět na kontrolní stanoviště, jehož součástí bylo splnění hasičské soutěžní disciplíny připravené naším sborem. Chodovští hasiči připravili sestřikové terče používané na hasičských soutěžích a soutěžící veterán rallye museli sestříknout tyto terče v co nejkratším čase. Výsledný čas organizátoři započítávali do celkového výsledného času. Počasí bylo ideální, voda při stříkání na terče přišla vhod i pro diváky. Historické motocykly i automobily byly všechny krásné a fotografové i fandové historické techniky měli tento den na Staroměstské ulici opravdové žně. Během poledne byl naší jednotce vyhlášen poplach na požár travního porostu, ale pokračování provozu kontrolního stanoviště probíhalo bez problémů. Celá akce se tohoto slunečného dne velmi vydařila.

Červen je ve znamení konce školního roku a svátku dětí. Chodovští hasiči předvádějí zásahovou činnost a zásahovou techniku na různých místech a různou formou. Minulý rok bylo přislíbeno, že i letos opět provedou ukázku techniky a dalšího vybavení v rámci preventivně výchovné činnosti pro děti mateřské školy Moudrá sova v Doubí. Počasí opět přálo a děti, si přišli prohlédnout, s čím za nimi hasiči přijeli. Mohli si vyzkoušet, jak jim sluší hasičská přilba, ale také kabát, podívali se, jaké vybavení mají hasiči ve zdravotnickém batohu a mnoho dalšího. Největší ohlas mělo ale stříkání z hasičské proudnice.

Od 14. do 23. června probíhá v Chodově 13. ročník přehlídky filmů s kriminální zápletkou KRIMIFEST. Součástí jeho doprovodného programu byl v sobotu 15. června den otevřených dveří naší hasičské zbrojnice. Návštěvníci si mohli prohlédnout vybavení a zázemí chodovských dobrovolných hasičů, cisternovou automobilovou stříkačku a sanitní vozidlo podnikových hasičů z Vřesové, automobilový žebřík ze sokolovské stanice profesionálních hasičů, vybavení a nové vozidlo Městské policie Chodov a vybavení a služební vozidlo policistů z chodovského oddělení. Návštěvníci také viděli útok vysokotlakým impulsním hasícím zařízením IFEX na policejního těžkooděnce.