Ve čtvrtek 27. listopadu 2008 nastala slavnostní a historická chvíle našeho sboru. Převzali jsme, za přítomnosti pozvaných hostů, nové výjezdové vozidlo.

Chodovští hasiči se zúčastnili dobové ukázky, při které byl přítomným divákům přiblížen invazní vstup sovětského vojska na naše území v roce 1968. Akce se konala 16.8.2008 v Aši v Poštovní ulici. V dobových unifomách byla nasazena naše "ERENA" (1953) včetně posádky na záchranu zraněných osob na barikádě. Akce byla velmi pěkná a vydařená.
Při ukázce byla "oživena" tehdejší velmi složitá a napjatá atmosféra v ČR.

Vážení příznivci hasičského řemesla,

ve dnech 1. až 3.října 2004 proběhly v Chodově oslavy hned tří výročí města, a to 810 let první zmínky o Chodově, 110 let povýšení obce na měst a v neposlední řadě 130. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů Chodov. V průběhu září vrcholily přípravy na organizaci a zabezpečení celoměstských oslav a také bylo poděkováno a zároveň předáno ocenění členům základní organizace v Chodově. Tito členové se sešli v obřadní síni v Chodově s vedením sboru, města Chodova i Okresního sdružení hasičů Sokolov. V předvečer hlavního dne oslav 1.10.2004 proběhl velmi krásný společenský večer, na kterém se sešlo mnoho hostů, starochodováků a významných osobností nejen z Chodova, ale z celé České republiky. Nechyběl zde starosta města Chodova Ing. Josef Hora, hejtman Karlovarského kraje Judr. Josef Pavel, ředitel HZS Karlovarského kraje plk.Ing. Zdeněk Teplý, starosta OSH Sokolov František Matoušek a také zástupce výkonného výboru SH ČMS pan František Hanus a mnoho dalších. Zde byla předána jak městská, tak i nejvyšší hasičská ocenění. Nejvyšší ocenění, které při tomto večeru bylo předáno chodovským hasičům, byla stuha k praporu SH ČMS. Velmi příjemnou atmosféru večera také navodil Ondřej Havelka se svou skupinou Melody Makers.