Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. I u nás se tradičně staví májka. Tentokrát to ale bylo na jiném místě než obvykle. Na malém prostranství za fotbalovým hřištěm Spartak jsme postavili vatru i májku. Májka byla nově usazena do betonového podstavce a poté byl zapálen oheň. Všichni příchozí si mohli pod dozorem hasičů opéct nějakou tu pochutinu, kterou si přinesli. Ve večerních hodinách jsme asistovali u Betline ohňostroje.

 

I letos, stejně jako posledních několik let, pořádal Sportovní klub Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v pátek 9. dubna tradiční turnaj v kuželkách. V kraslické kuželně se tohoto klání zúčastnilo třináct družstev profesionálních i dobrovolných sborů. V této konkurenci se naše tříčlenné družstvo s názvem „Lakáči“, zhostilo role černého koně a obsadilo první místo. Všechny týmy obdržely hodnotné ceny a všichni účastníci rádi strávili příjemné odpoledně v kruhu kolegů a kamarádů.

Jako každý rok se i v letošním roce náš Sbor dobrovolných hasičů podílel na organizaci a průběhu masopustní slavnosti v Chodově. Příjemnou atmosféru podporoval trochu mrazík, místy sluníčko, ale také i sněhové vločky. Masopust zahájil starosta města Chodova Ing. Josef Hora a se svou kapelou a masopustním šramlem brázdil ulice Chodova na přívěsu tažený hasičskou Erenou z roku 1952. Pomocí zpěvu a kvalitní muziky byli obyvatelé města nalákáni k masopustním radovánkám v novodobém historickém jádru města. Zde probíhal tradiční staročeský jarmark, kde bylo možné mimo jiných specialit ochutnat například vynikající Trdelník, zabíjačkové pochoutky a v neposlední řadě se zahřát medovníkem nebo svařáčkem. Sem tam byl vidět i nějaký ten pamprlíček, po kterém následoval i taneček. Probíhaly také tradiční soutěže masek dospělých i dětí, kteří byli odměněni sladkými nebo pro dospělé tekutými cenami. Atmosféru přijela podpořit také dobově ustrojená četnická skupina, která bděla nad pořádkem během masopustního reje. Tradičně musela vyřešit odchyt a zneškodnění medvěda. Velmi příjemné zpestření nedělního dopoledne si užilo spoustu chodováků, ale nechyběli ani návštěvníci z okolních měst a obcí. Akce byla velmi zdařilá a už teď se všichni těší na příští masopust.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově pořádal v sobotu 6. února tradiční hasičský ples. Tato významná společenská událost se konala ve velkém sálu KASS v Chodově od 20:00 hodin. Hostům, kterých bylo čtyři stovky, hrála k poslechu a k tanci hudební skupina Ještěřice.  Každý účastník hasičského plesu vyhrál nějakou cenu z tomboly.  Hlavní cenou tomboly hasičského plesu, byl LCD televizor věnovaný firmou Teleskopické stožáry.

 

 

Na konci srpna i během září vrcholily přípravy na zabezpečení celoměstských i hasičských oslav - 815. výročí první písemné zmínky o Chodově, 115. výročí povýšení Chodova na město a 135. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Oslavy pro hasiče začaly již ve čtvrtek 24. září, kdy došlo v obřadní síni městského úřadu k ocenění členů základní organizace. Členům sboru dobrovolných hasičů bylo předáno z rukou starosty SDH Chodov, starosty města Chodova a starosty krajského sdružení hasičů ocenění několika stupňů. Pamětní list SDH obdrželo 10 členů našeho sboru. Čestné uznání SDH obdrželo 9 členů sboru. Čestné uznání Okresního sdružení hasičů obdrželo 9 členů sboru. Medaile za příkladnou práci byla udělena 16 členům chodovského sboru. Jeden člen SDH Chodov obdržel čestné uznání Krajského sdružení hasičů. Medaili svatého Floriána převzalo pět členů chodovského sboru a osm členů převzalo medaili za zásluhy.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově vyhlásil u příležitosti letošních oslav 135. výročí založení hasičského sboru, výtvarnou soutěž „Jak děti vnímají hasiče“. Výtvarná soutěž se týkala všech dětí mateřských, základních a speciálních škol v Chodově. Udílení cen za nejlepší výtvarná díla proběhlo v DDM Bludiště Chodov 2. června, za přítomnosti starosty SDH Chodov Ladislava Zapfa, starosty města Chodova Ing. Josefa Hory, místostarosty města Stanislava Pochmana, vedoucí odboru školství, kultury a vnitřních věcí Mgr. Ivany Sarkányové, pozvaných učitelů, rodičů a vítězných dětí.

Soutěž byla rozdělena do několika kategoriíi, zde jsou výsledky:

  • Mateřská škola - 1. Hubená Martina, 2. Chára Pavel, 3. Schönbauer Martin
  • Speciální a praktická škola - 1. Binias Dominik, 2. Gregoridesová Tereza, 3. Hladíková Michaela
  • Základní škola - 1. - 3. třída - 1. Jakubů Veronika, 2. Mareček Jan, 3.Borárošová Kristýna
  • Základní škola - 4. - 6. třída - 1.Bazdier Petr, 2. společná výtvarná práce - Musilová Nikola, Kolářová  Dominika,  Hevkánová Karolína, 3. Brožová Míša
  • Základní škola - 7. - 9. třída - 1. Radimerská Lucie, 2. Nguyen David, 3. společná práce Jakubíková Mirka, Vradczová Markéta

Vítězové v kategorii mateřská škola, speciální a praktická škola, dostali plyšové dráčky Soptíky. Vítězové v kategoriích základní škol, dostali mobilní telefony. Každý ve všech kategoriích dostal ještě pěkný dort. Byla udělena i Zvláštní cena starosty Sboru dobrovolných hasičů Chodov, kterou obdržel Nguyen David.

Tímto děkujeme i sponzorům výtvarné soutěže, kterýmy byly, město Chodov, firma Šimice Tipo s.r.o. Chodov a firma Pekosa Chodov s.r.o. Vítězné exponáty jsou vystaveny v galerii DDM Bludiště každé úterý a čtvrtek od 15. do 17. hodin. Výstava potrvá do 18.června. Poté budou výtvarná díla ještě vystavena v městské galerii v hlavní den oslav SDH Chodov a města Chodova 26. září 2009.