Hlavní stránka Informace JPO Jiné Základní odborná příprava nováčků zásahové jednotky - březen 2017

Fotografie

Základní odborná příprava nováčků zásahové jednotky - březen 2017 PDF Tisk
Napsal uživatel Jiří Kot   
Úterý, 14 Březen 2017 11:53

V sobotu 11. března a v neděli 12. března proběhla u naší jednotky základní odborná příprava nováčků, kteří vstoupili do zásahové jednotky. Tématem sobotního dne byla teorie i praxe potřebná při hasičské práci. Školení vedl velitel jednotky s veliteli družstev a dalšími členy jednotky. V teoretické části byla probrána a vysvětlena organizace PO, zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, organizace jednotek PO v ČR, vnitřní organizace jednotky, organizační a operační řízení. Dále to byla témata z oblasti požární taktiky a to proces hoření, principy hašení, hasební prostředky, hasiva jako je voda, pěna, prášek, plyn, vysvětleny pojmy zplodiny hoření, lokalizace a likvidace požáru. Následovala důležitá část ochrany zdraví a života hasiče při zásahu s použitím vzduchových dýchacích přístrojů, uživatelská kontrola, fyziologie dýchání - mrtvý prostor, výpočet spotřeby vzduchu, nouzové postupy při použití dýchací techniky. Poslední teoretickou částí v sobotním odpoledni byl technický výcvik - vybraná jednoduchá dopravní a útočná vedení.

 

Praktická část zahrnovala činnost s výškovou technikou, kdy po odjetí kondičních jízd strojníky jednotky se nováčci učili vytvoření útočného vedení hadicemi „C“ po žebříkové sadě automobilového žebříku AZ 30 s dostupnou výškou 30 metrů, osazení stabilní lafetové proudnice na sadu AZ 30 a uvázání útočného hadicového vedení „C“ tesařským uzlem.

V neděli pokračoval praktický výcvik ve vytváření jednoduchých útočných proudů hadicovým vedení „C“ od cisternové automobilové stříkačky CAS 24 a dopravní hadicové vedení „B“ s rozdělovačem a vytvoření útočných proudů „C“ do budovy hasičské zbrojnice a dalších částí budovy Městského záchranného systému. Součástí nedělního praktického výcviku bylo nacvičování základů vstupu do vnitřních prostor budovy a to nejen při požáru, základy provádění průzkumu uvnitř budovy, jištění lanem a znalost základních uzlů používaných u zásahu.

 
 

Tísňová volání

112

Jednotné evropské číslo tísňového volání


150

Hasičský záchranný sbor ČR

 

155

Zdravotnická záchranná služba

 

156

Obecní (městská) policie


158

Policie ČR

Důležité odkazy

Hlášení pálení

(elektronické hlášení pálení v Karlovarském kraji)

DPP Chodov

(digitální povodňový plán města Chodov)