Ve čtvrtek 23. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu do ulice Vintířovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 08:53 hodin. Po příjezdu do areálu jedné z firem v průmyslové zóně potvrzujeme informaci, kdy voda zaplavila technologické a elektronické prvky jímky z důvodu nefunkčnosti havarijního přepadu. Na pokyn velitele zásahu byl vypnut přívod elektrické energie technologického zařízení jímky, po té bylo prováděno postupné čerpání jímky prostřednictvím čerpadla CAS 20 a kalovým čerpadlem AS215. Velitel zásahu na místo povolal prostřednictvím KOPIS velitelský automobil VEA-UL1 s dalším potřebným materiálem. Po snížení hladiny vody v jímce o přibližně 2,5 metru, bylo čerpání ukončeno a zaměstnanci firmy nastoupili k opravě technologie. Zpět na základnu odjíždíme krátce před půl druhou hodinou odpolední.