Hlavní stránka Informace JPO Cvičení Dülferův sed a podobné věci při slanění z telekomunikační věže Krudum

Fotografie

Dülferův sed a podobné věci při slanění z telekomunikační věže Krudum PDF Tisk
Napsal uživatel Jiří Kot   
Středa, 07 Červen 2017 16:44

Každý hasič se může dostat do situace, kdy není možné z důvodu odříznutí zásahových a ústupových cest šířením požáru, nebo z důvodu neúměrného rizika (možnost výbuchu, zřícení konstrukcí aj.), opustit místo zásahu stejnou cestou, kterou se na místo zásahu dostal. Jestliže hrozí bezprostřední ohrožení zdraví a života, a není-li jiná možnost, jak opustit ohrožený prostor ve výšce, potom hasič musí provést sebezáchranu slaněním, a to nouzovými způsoby. V pondělí 5. června se proto členové naší jednotky zúčastnili výcviku lezecké techniky ve výškách a nad volnou hloubkou. Tento výcvik proběhl ve spolupráci s profesionálními hasiči ÚO Karlovy Vary a ÚO Sokolov a pod vedením šéf-instruktora Ing. Čermáka z KŘ HZS Karlovarského kraje, na šedesátimetrové telekomunikační věži Krudum, která slouží také jako rozhledna.

Naši hasiči si společně s jednotkou Kynšperk nad Ohří zopakovali známé věci a dozvěděli se od instruktorů další detaily této odborné práce hasičů u zásahu. A tady jen malý výčet toho, co se při dopoledním výcviku školilo. Práce s lanem, ošetřování a balení,  používané uzly (jednoduché očko, UIAA pro ploché popruhy, lodní, půl lodní, osmičkový (4 varianty - základní, protisměrný, píchaný, dvojitý), prusíkový (symetrický, asymetrický),  navazování na lano,  sebejištění, teorie pádu, pádový faktor, zajišťovací řetězec a jeho význam,  jištění druhé osoby, povely a signály, způsoby jištění, volba jistících bodů, základní pravidla výstupu a sestupu, určení kotevních bodů a stanoviště, polohovací pás, slaňovací prostředek (osma), karabina - půl lodní uzel, nouzové - Dülferův sed (i na hasičské hadici). Následoval praktický výcvik, kde si všichni vyzkoušeli proškolené prvky a především sebezáchranu z výšky.

 
 

Tísňová volání

112

Jednotné evropské číslo tísňového volání


150

Hasičský záchranný sbor ČR

 

155

Zdravotnická záchranná služba

 

156

Obecní (městská) policie


158

Policie ČR

Důležité odkazy

Hlášení pálení

(elektronické hlášení pálení v Karlovarském kraji)

DPP Chodov

(digitální povodňový plán města Chodov)