V pátek 9. června vyjela naše jednotka na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, k technické pomoci, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do areálu předškolního zařízení, které je v majetku zřizovatele naší jednotky, jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 13:15 hodin. Po příjezdu na místo události, je na operační středisko potvrzena informace o výskytu obtížného bodavého hmyzu v těsné blízkosti budovy mateřské školky. Velitel zásahu rozhodl o provedení zásahu a likvidaci. Určený hasič se vybavuje speciálními technickými prostředky a ve speciálním obleku provádí z nástavby zásahového vozidla likvidaci obtížného hmyzu.

 

Po návratu na základnu je onen určený hasič náležitě a tradičně „pokřtěn“ jelikož se jednalo o jeho úplně první výjezd u naší zásahové jednotky. Tento zásah byl první pro nového člena zásahové jednotky Vítka Vojíře. Nový úplně není, je to totiž odchovanec, který působil v kolektivu mladých hasičů delší dobu. Před vstupem do jednotky musel splnit zákonné podmínky členství v jednotce včetně  základní odborné přípravy.

A ještě jeden dovětek k tomuto typu zásahu, který jsme převzali od HZS Plzeňského kraje, a platí to všude.

ŽÁDNÉ VČELY = ŽÁDNÉ ROSTLINY = ŽÁDNÍ ŽIVOČICHOVÉ = ŽÁDNÍ LIDÉ
aneb 
ŽÁDNÍ HASIČI PŘI LIKVIDACI OBTÍŽNÉHO HMYZU

Rojení je přirozený způsob, kterým se množí včelstvo. Spočívá to v tom, že si včely vychovají novou matku. Jakmile se vylíhne, ta stará vyletí spolu se spoustou dělnic ven a vyrazí zakládat nové sídlo. Nová královna pokračuje ve stávajícím úlu s těmi dělnicemi, které jí zbyly. Při rojení včely obvykle nebodají, protože mají plné medové váčky a protože nemají hnízdo, které by bránily. Včely pátračky hledají novou dutinu pro hnízdění. Dokážou si vzájemně sdělit, jak která dutina vypadá, jak je daleko a vyberou pak tu nejlepší, kam se následně celý roj přemístí a kde se usadí.

Pokud tedy včely přímo neohrožují zdraví či život, dejte jim čas na přemístění a nevolejte hned hasiče.

Úkol hasičů není likvidovat obtížný hmyz. Ti nastupují pouze v naléhavých případech, kdy je ohrožen život. Ve všech ostatních si musíte sehnat odborníka.

Míru ohrožení posoudí při převzetí zprávy od ohlašovatele operační důstojník. Když pak na místě velitel zásahu po průzkumu zjistí, že volající událost zkreslil, odjedou hasiči zpět na základnu, aniž by roj zlikvidovali, nebo provedou opatření, aby se dále zabránilo "ohrožení" - vytyčí tzv. nebezpečný prostor.