V pondělí 26. června vyjela naše jednotka na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění úniku ropných látek. K zásahu do ulice Krátká jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 18:08 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěno, že vytekl olej v kontejneru, který teče na komunikaci a do trávy. Na pokyn velitele zásahu jednotka provedla odřezání zámku jištění otvírání kontejneru, zasypání uniklého oleje sorbentem uvnitř kontejneru i okolo něj, vyndání 20 litrového barelu, ze kterého olej unikal a následné odkopání zasažené kontaminované zeminy kolem kontejneru.