V úterý 27. června vyjela naše jednotka na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění úniku ropných látek. K zásahu do ulice Husova jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 20:13 hodin. Po příjezdu na místo a po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se nejedná o motorový olej, nýbrž o chladicí kapalinu vozu, která vytekla v důsledku dopravní nehody, která se stala v minulosti na jiném místě a jiném čase. Na pokyn velitele zásahu jednotka provedla posyp provozní kapaliny sorbentem Eco Dry. Po zasypání a sběru použitého sorbentu byl proveden závěrečný průzkum. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.