V pátek 7. července vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce, na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. Na tísňovou linku bylo nahlášeno, že v ulici Revoluční došlo k zabouchnutí vchodových dveří do bytu a v bytě, kde si nikdo nenachází, je zapnutý plynový sporák při vaření jídla. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 14:37 hodin. Po příjezdu na místo zjišťujeme všechny dostupné informace o poslední známé situaci v bytě, zjišťujeme informace o technické specifikaci dveří. Velitel zásahu nařizuje hasičům vybaveným jak dýchacími přístroji pro případ již rozvinutého požáru, tak ručním hasicím přístrojem typu D, nouzové otevření vchodových dveří pomocí sady Rescop. Dveře se daří otevřít a za přítomnosti policie ČR a městské policie vstupujeme do bytu.

Zde dochází ke zjišťování, jestli nedošlo k požáru anebo k jiným škodám. Průzkum ukázal, že plynový sporák není zapnut a k vaření jídla nedochází. Situace byla vyhodnocena jako zneužití zásahu hasičské jednotky. Informace byla předána na operační středisko, které na místo zásahu vysílá vyšetřovatele. Po jeho příjezdu byla uložena bloková pokuta za zneužití hasičského výjezdu. V řešení ještě budou finanční náklady na výjezd jednotky.

 

Celkově můžou náklady za výjezd i s pokutou dosáhnout až 30 tisíc korun. Případně může dle dalších okolností být věc řešena i v trestním řízení.

Hasičské jednotky vyjíždějí na otevření uzavřených prostor jen v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. To znamená v případech prokazatelného ohrožení života nebo zdraví osob, nebo když může dojít ke škodám na majetku.

Pokud se nejedná o přímé ohrožení, tak volejte zámečnické firmy a ne hasiče.