V sobotu 12. srpna v 10:27 hodin vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do Vintířova jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Po příjezdu na místo zásahu, kde již zasahovala místní jednotka hasičů, se potvrzuje prvotní informace o větším úniku kapalných uhlovodíků na pozemní komunikaci v obci. Naše jednotka dostává příkaz od velitele zásahu a provádí posyp a úklid uniklé látky sorbentem od místní fabriky až na úroveň hasičské zbrojnice. Na místo zásahu se také dostavuje jednotka profesionálních hasičů ze Sokolova. Chodovská jednotka se po splnění zadaného úkolu vrací zpět na základnu.