V pondělí 14. srpna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů Do Tatrovic. K zásahu odstranění obtížného hmyzu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 11:21 hodin. Po příjezdu na místo provádíme průzkum a potvrzujeme na operační středisko, že je potřeba odstranit velké sršní hnízdo v budově, kdy sršni přímo ohrožují obyvatele domu. Určení členové družstva se vystrojují do speciálních obleků pro tento druh zásahu a vyzbrojují se technickými prostředky likvidaci hmyzu. Po skončení zásahu v domě, jsou obyvatelé poučeni, že mají činit opatření, aby ke vzniku sršních hnízd v domě nedošlo a také aby prováděli pravidelnou kontrolu případně další tvorby hnízd obtížného hmyzu.