Od úterý 1. března až do konce dubna 2022 jsme pomáhali s chodem Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v KV Areně v Karlových Varech v rámci pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří utekli před válkou. Prováděli jsme výdej základních věcí osobní potřeby, pomáhali v rámci jazykových znalostí s orientací v rámci KACPU. Také jsme prováděli dopravu osob do cílových míst k ubytování nejen v rámci našeho kraje, ale také do jiných míst republiky. Ve 12hodinových směnách se střídali nejen členové naší zásahové jednotky, ale také někteří členové chodovského sboru.

Tuto naši činnost oceňují mnozí, kterým není lhostejný osud lidí, prchajících z evropské země zasažené válečným konfliktem. Probíhají mnohé sbírky jak materiální, tak peněžní. Některé formy pomoci jsou také formou podpory organizacím zajištující pomoc ukrajinským uprchlíkům. Tak tomu bylo i tento týden, kdy dlouhodobý a významný podporovatel chodovských hasičů firma KH Czechia a její zaměstnanci, přispěli v rámci sbírky finančním darem na činnost chodovských hasičů při humanitární pomoci.

Hasiči Chodov děkují všem zaměstnancům i vedení chodovské pobočky skupiny KH za finanční dar.

Tisková zpráva společnosti KH Czechia Chodov:

„Neradostná situace na Ukrajině není lhostejná ani našim zaměstnancům. Jsme jim velice vděčni, že kromě mnoha jiných sbírek přispěli i do naší firemní sbírky. Podařilo se vybrat 5.810 Kč, stejnou částkou přispěla i společnost KH Czechia. Celková částka 11.620 Kč byla předána chodovským hasičům, kteří mimo jiné od počátku uprchlické krize asistují v karlovarském centru pro uprchlíky. Děkujeme všem, kteří pomáhají.“

KH Czechia s.r.o.
Vintířovská 1157 Chodov
Czech Republic