Chodovský hasičský sbor si tradičně vychovává nové adepty pro práci v zásahové jednotce. Na začátku to jsou první zkušenosti ve sportovních oddílech mladších a starších žáků. Ti co vydrží až do dorosteneckého věku a projeví zájem vykonávat práci hasiče, tak těm se věnuje zvýšená pozornost z řad zásahové jednotky. V letošním roce se v rámci zpestření přípravy na odborky dorostu bude provádět seznamování, jak teoretické tak i praktické, s prací zásahového hasiče. Co to jsou „odborky“? Odborky  je plnění odznaků odborností, které je určeno mladým hasičům do 18 let a je součástí vzdělávacího systému mladých hasičů. Naše zásahová jednotka provedla první takové instrukčně metodické zaměstnání pro dorost v druhé polovině března.

Velitel jednotky, společně s několika veliteli družstev, provedl několik takových výcviků. Dorostenci byli seznámeni a prakticky si vyzkoušeli řešení dopravní nehody, kdy prováděli vyprošťování z osobního vozidla s využitím hydraulického vyprošťovacího zařízení. Jiný den se teoreticky i prakticky školili v problematice vytváření různých druhů hadicového vedení, používání optických signálů u zásahu a seznámili se s izolačními dýchacími přístroji obecně a také s dýchacími přístroji, které využíváme pro výcvik, než budou vyřazeny od naší jednotky.  Někteří dorostenci si po provedeném bezpečnostním proškolení s přezkoušením ovládání a chování v dýchacích přístrojích, také prakticky vyzkoušeli. Byla to tedy jen chůze s nasazeným a aktivovaným přístrojem na ploše před garážemi, ale i tak to bylo pro všechny mladíky velmi zajímavé. Dalším z takových klidnějších školení bylo spíše povídání velitelů o detailech práce u zásahu, například u dopravních nehod, u požárů, ale také základní bezpečnost činnosti hasičů při řešení mimořádných situací.

 

Ze strany dorostu byl o všechny tyto praktické i teoretické výcviky projeven velký zájem. Proto členové zásahové jednotky budou v rámci přípravy a možného budoucího začlenění do výjezdu, pokračovat v tomto zpestřování pro oddíl dorostu chodovského sboru dobrovolných hasičů.

Do zásahové jednotky může být přijata osoba starší 18 let, která splňuje základní kritéria pro přijetí, kdy tím nejhlavnějším je výborný zdravotní stav, bezúhonnost, dobrá fyzická kondice. Dále platí, že tento rekrut může provádět samostatnou činnost u zásahu až po získání všech potřebných odborných oprávnění.