Posun o další level vzájemné spolupráce mezi naší zásahovou jednotkou a policií proběhl v pondělí 25. března. Na hasičské zbrojnici bylo naplánováno instrukčně metodické zaměstnání pro strážníky městské policie Chodov, příslušníky obvodního oddělení Chodov policie ČR a poprvé se tohoto školení zúčastnili i strážníci městské policie Rotava, kde je novým velitelem bývalý chodovský strážník. Předmětem školení, bylo seznámit všechny přítomné s problematikou hasičů a bodů vzájemné spolupráce při zásazích. Pondělní dopoledne přednášeli, velitel zásahové jednotky Chodov a jeden z velitelů družstev naší zásahové jednotky. Témat bylo několik.

V prvním bloku bylo ukázkou některých zásahů předneseno, jak má vypadat spolupráce hasičů a policie u požárů, u dopravní nehody i u technických zásahů. Požadavky na policii před příjezdem hasičů, nebo i vzájemná spolupráce když jsou již hasičské jednotky na místě. Následovalo téma produktů hoření a zdůraznění nebezpečí vyplívající z konkrétních látek vznikajících při požárech. Dalším tématem byly jednotlivé druhy souboru typových činností a jejich rozdíly pro stanovení činnosti každé spolupracující složky.

V druhém školícím bloku, byl v krátkosti proškolen zákon o integrovaném záchranném systému, označování vozidel přepravující nebezpečné látky, vysvětlení pojmu Kemler kód a UN kód. Zajímavým se podle zájmu jevila část představení pracovišť a činnosti Krajského operačního a informačního střediska hasičů a Telefonního centre tísňového volání.

Celé školení ukončilo shrnutí požadavků na policii při zásahu, kde je velitelem zásahu, velitel jednotky PO.

Je potěšující, že byl mezi policisty zájem o toto školení a výzvou pro všechny je pokračování a prohlubování vzájemné spolupráce na úrovni výcviku pro složky IZS v našem městě.