Zprávu starosty sboru o činnosti SDH Chodov za rok 2000 naleznete v přiloženém souboru.