Zprávu starosty sboru o činnosti SDH Chodov za rok 2001 naleznete v přiloženém souboru.