Zprávu starosty sboru o činnosti SDH Chodov za rok 2002 naleznete v přiloženém souboru.