Radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2019
všem přejí hasiči Chodov.