Červen 2008 byl z hlediska zásahové činnosti chodovské jednotky extrémně náročný. Chodovští hasiči celkem vyjížděli k osmadvaceti událostem (pro porovnání v červnu 2007 zasahovali pouze 7x). Z toho řešili celkem 18 požárů (1x plastový kontejner, 1x bytové jádro v ulici Dukelských hrdinů – 6 osob zachráněno, přímá škoda 500 tis. Kč, uchráněno 4 mil. Kč, příčina dle vyšetřovatelů nedbalost při vaření, 1x pasová stanice SU, právní nástupce a.s., 1x osobní vozidlo v Jiráskově ulici – škoda 5 tis. Kč – příčina zkrat na elektroinstalaci, uchráněno 30 tis. Kč, 1x brikety na vagónu v Nádražní ulici, 1x skládka Sater, 10x travní a lesní porosty včetně tří dřevěných přístřešků bezdomovců v Božičanech, 1x odpad v technickém podlaží výškové budovy ve Školní ulici, 1x požár sklepů v Česárně Nejdek).

Zbývající 10 bylo technického charakteru. 3x jednotka likvidovala úniky ropných produktu z náplní osobních a nákladních vozidel, 2x zasahovali u dopravních nehod (osobní a nákladní vůz v Husově ulici, dodávkový vůz na Staroměstském náměstí – bez zranění), 3 zásahy byly spojené s bouřkou (poškozená střecha výměníkové stanice, padlé větve na trafostanici v Nejdecké ulici, dva stromy padlé přes komunikaci před Jimlíkovem), jeden kuriózní případ při záchraně vlaštovky zamotané do vlasců, v jednom případě se jednalo o nouzové otevření bytu. Nejdůležitější výstup ze zásahové činnosti je, že se nikomu nic vážného nestalo, došlo „pouze“ ke škodám majetkovým. Všem členům chodovské zásahové jednotky, hasičům kolegům z okolních měst včetně městských i státních policistů, záchranné službě a dalším dotčeným subjektům jako např. vedení města Chodova, SBD Rozvoj, Bytservis s. r. o. atd., děkujeme za velmi kvalitně odvedenou práci při řešení mimořádných událostí v rámci integrovaného záchranného systému. Veřejnosti doporučuji, aby byla při svých činnostech (hlavně v letních měsících) více opatrnější.

 

Nyní k činnosti základní organizace. Vzhledem k tomu, že červen byl plný akcí, nabízím jen stručný přehled:

 

1.6. den dětí – představení hasičské techniky

 

6.6. branný den pro školy na požárním cvičišti - spolupořádání soutěžního dopoledne pro školy např. střelba ze vzduchovky, příprava táboráku, představení techniky, nejlákavější byla ukázka hasební pěny

 

7. 6. den s AČR – představení hasičské techniky „Ereny“

 

8. 6. pohárová soutěž v požárním útoku v Dalovicích –Memoriál Jana Václavíka – krajská liga 2008 - muži 3. místo v požárním útoku

13-15.6. krajská soutěž hry PLAMEN mládeže Karlovarského a Plzeňského kraje - ŠaK Chodov. Děkujeme: organizátorům SDH Chodov, rozhodčím, technické četě, zdravotnímu dozoru, vedení ŠaK Chodov, kuchařkám z jídelny ZŠ Husova ulice, vedení školy Husova ulice.

sponzorům: Pekosa Chodov - p. Orlich, Tipo Chodov - p. Šimice, Město Chodov, Koalice pro Karlovarský kraj – ing. Malý, Jihočeská drůbež - p. Kofroň, Family Frost.

 

21. 6. den s PČR Sokolov - představení hasičské techniky „Ereny“

pohárová soutěž – memoriál Josefa Sinkuleho – krajská liga 2008

muži – 2.místo (v lize bodované 1. místo) – průběžně jsou muži na 2. místě v rámci krajské ligy 2008

ženy – 2. místo

 

22.6. Den otevřených dveří na hasičské zbrojnici v Chodově (SDH Chodov, technika z HZSP SU, a.s., HZS Karlovarského stanice Sokolov

 

26.6. Exkurze pro všechny školky ve městě včetně chodovského stacionáře

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, zejména vedení města, sponzorům, za podporu, všem kteří vypomáhali při organizaci všech zmiňovaných akcí, které tento měsíc byly velmi náročné. Opět bych poděkoval reprezentantům a také trenérům základní organizace za dosažené výsledky a přeji mnoho dalších úspěchů, slunečnou a vydařenou dovolenou a dětem krásné prázdniny.