V červenci 2008 vyjížděli chodovští hasiči celkem k devíti událostem. 5 x se jednalo o požáry. V jednom případě se jednalo o požár travnatého porostu na Smolnickém kopci, 1 x požár dvoupodlažního objektu s kancelářemi ve Vintířově (škoda cca 250 tis. Kč, bez zranění), 1 x požár kontejneru ve Vintířově, 1 x požár jehličnatého stromu v zahradní kolonii v Karlovarské ulici.

V jednom případě došlo k zahoření potravin v bytu v Jiráskově ulici. Díky rychlému zásahu chodovských záchranných složek nedošlo k žádné škodě, ani ke zranění a uživatel bytu neunikl správnímu postihu kompetentních orgánů. Čtyři zásahy byly technického charakteru. Ve dvou případech se likvidoval únik nafty z nákladních automobilů v Nádražní ulici v Chodově a na hlavní komunikaci za Mírovou. Další mimořádná událost, při které byli nasazeni i členové chodovské zásahové jednotky, bylo vyhledávání pohřešované osmdesátileté ženy z Chodova. V jednom případě se jednalo o nouzové otevření bytu v ulici Boženy Němcové.

Nyní ze života základní organizace. V počátku měsíce oslavil své významné životní jubileum chodovský hasič Jiří Pergler (60). Ještě jednou přejeme hodně štěstí, zdraví a životního optimismu. Členové mladých hasičů od 18. 7. – 3. 8. 2008 absolvovali každoroční letní tábor opět v Opočně u Hradce Králové. Během tohoto pobytu v krásném prostředí kempu Broumar probíhaly různé exkurze po hasičských zbrojnicích v tomto regionu, výlety a  návštěvy památek. 19.7.2008 soutěžilo družstvo mužů i žen na pohárové soutěži v Mnichově. Obě družstva si domů převezla body do krajské ligy shodně za páté místo v celkovém pořadí. 26.7.2008 se členové sboru zúčastnili turnaje v malé kopané, které pořádalo Obvodní oddělení policie ČR Chodov. Ve velmi příjemné atmosféře a krásného počasí proběhl turnaj v duchu fair play. Tímto děkujeme organizátorům za pozvání na tuto velmi vydařenou sportovní akci.

Závěrem bych chtěl poděkovat vedoucímu kolektivu mládeže a jeho pomocníkům za organizaci pěkného letního tábora pro děti. Chtěl bych tímto také poděkovat všem členům zásahové jednotky za jejich pracovní nasazení při náročných zásazích.