Ve dnech 19. až 20. května se konalo okresní kolo hry plamen v Oloví. Tohoto okresního kola se zúčastnily týmy z Krajkové, Oloví, Březové, Kynšperka n. Ohří a Rotavy.

Pořádání této 2. denní soutěže byla pro hasiče z Oloví první zkušenost, protože kroužek mladých hasičů z Oloví začal soutěžit teprve od ledna tohoto roku a tak to byly pro děti a jejich vedoucího, který měl celé pořádání soutěže na "triku" vůbec první závody. Soutěžilo se na travnaté ploše v areálu bývalé sklárny, kde byl i mimo nalajnovaných disciplín pěkný prostor pro míčové hry, kde si děti krátily volnou chvíli.

První den v sobotu po příjezdu do Oloví nás čekala snídaně, po snídaní hned prezence, kontrola jednotlivých závodníků a odevzdání kroniky. Po úspěšné kontrole bylo okresní kolo zahájeno slavnostním nástupem a po něm nás čekala většina disciplín.

Začínalo se štafetou požárních dvojic, kde si mladší i starší vedli velice pěkně a skončili na 1. místě, následovala štafeta 4x60

metrů a zde si mladší žáci vybojovali opět 1. místo a starší 2. místo. Po doběhání těchto disciplín družstva odjela na oběd do základní školy v Oloví.  Po obědě následovaly disciplíny pouze pro družstva starších a tím je štafeta CTIF, kde se družstvo starších umístilo na 1. místě a mezinárodní disciplína požární útok CTIF a zde se starší umístili na 2. místě.

A již poslední disciplínou tohoto dne byl běh jednotlivců na 60 metrů s překážkami pro starší. Zde vybojoval Jiří Dočkal: 3. místo.

Po odběhání jsme se přesunuli na večeři a po večeři nás čekala příprava věcí na další den.

V neděli 20. května, nás po snídani, jak to tomu vždy bývá, čekala královská disciplína požární útok a to jak pro družstva mladších tak starších žáků. V této disciplíně se mladší i starší  umístili na 1. místě.

A teprve po požárním útoku byl na řadě běh jednotlivců na 60 metrů s překážkami pro mladší. 

Za mladší dívky zde vybojovala Anežka Šimralová 1. místo a za chlapce Šimon Gavenda 1. místo, Filip Belička 3. místo

 Zabalili se věci, šlo se na oběd a po obědě přišel již očekávaný slavnostní nástup.

Mladší a starší žáci postupují s 1. místy na Krajské kolo, které se bude konat pro mladší v Hroznětíně a pro starší v Ostrově.