Velitel jednotky a další velitelé družstev se pravidelně schází s nastupující generací hasičů a připravuje je na budoucí zásahovou činnost v jednotce. Nyní bylo na pořadu seznámení s prací hasičů ve výškách a nad volnou hloubkou. Výcvik vedl velitel družstva chodovské jednotky Jiří Szewieczek, který je zároveň zkušeným členem lezecké skupiny Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Nejdříve proběhla teoretická část, kde se junioři učili základy pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou, nechyběly bezpečnostní opatření a osobní ochranné prostředky používané v jednotce. Dále byli seznámeni s výstrojí, která je určená pro tento typ zásahu. Naše jednotka provádí jen základní pracovní postupy, kterým je  polohování, jištění, nouzové slanění a sebezáchrana.  Mládežníci byli seznámeni také se základními povely, zásadami komunikace a bezpečnosti práce.

V praktické části se skupina vydala do prostor železničního mostu mezi Údolím a Nadlesí.  Zde si vyzkoušeli ve svahovitém terénu pracovat se základním vybavením, jako jsou například karabiny, polohovací pásy, statická lana. Učili se vytvořit kotevní bod, používat základní uzly, provést sebejištění či jištění druhého člena při pracovním polohování, které je důležité při zásahové činnosti na střeše budovy nebo v podobných situacích. Odměnou jim byla možnost, vyzkoušet si slanění z mostu pomocí již speciálního vybavení jako jsou postroje, lana s náležitým jištěním.  Výcviku se účastnili i někteří členové zásahové jednotky SDH Chodov.