Zprávu starosty sboru o činnosti SDH Chodov za rok 2006 naleznete v přiloženém souboru.

Zpráva velitele zásahové jednotky z oblasti represe a prevence požární ochrany za rok 2005.

Celý dokument naleznete v přiloženém souboru.

Zprávu starosty sboru o činnosti SDH Chodov za rok 2005 naleznete v přiloženém souboru.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově - zhodnocení činnosti kolektivu mladých hasičů v roce 2005.

Celý dokument naleznete v přiloženém souboru.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově - zpráva o činnosti dorostu za rok 2004.

Celý dokument naleznete v přiloženém souboru.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově - zpráva o činnosti kolektivu žen za rok 2004.

Celý dokument naleznete v přiloženém souboru.

Zpráva velitele zásahové jednotky z oblasti represe a prevence požární ochrany za rok 2004.

Celý dokument naleznete v přiloženém souboru.

Zprávu starosty sboru o činnosti SDH Chodov za rok 2004 naleznete v přiloženém souboru.

Sportovní výsledky za rok 2004 naleznete v přiloženém souboru.

Vážení příznivci hasičského řemesla,

ve dnech 1. až 3.října 2004 proběhly v Chodově oslavy hned tří výročí města, a to 810 let první zmínky o Chodově, 110 let povýšení obce na měst a v neposlední řadě 130. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů Chodov. V průběhu září vrcholily přípravy na organizaci a zabezpečení celoměstských oslav a také bylo poděkováno a zároveň předáno ocenění členům základní organizace v Chodově. Tito členové se sešli v obřadní síni v Chodově s vedením sboru, města Chodova i Okresního sdružení hasičů Sokolov. V předvečer hlavního dne oslav 1.10.2004 proběhl velmi krásný společenský večer, na kterém se sešlo mnoho hostů, starochodováků a významných osobností nejen z Chodova, ale z celé České republiky. Nechyběl zde starosta města Chodova Ing. Josef Hora, hejtman Karlovarského kraje Judr. Josef Pavel, ředitel HZS Karlovarského kraje plk.Ing. Zdeněk Teplý, starosta OSH Sokolov František Matoušek a také zástupce výkonného výboru SH ČMS pan František Hanus a mnoho dalších. Zde byla předána jak městská, tak i nejvyšší hasičská ocenění. Nejvyšší ocenění, které při tomto večeru bylo předáno chodovským hasičům, byla stuha k praporu SH ČMS. Velmi příjemnou atmosféru večera také navodil Ondřej Havelka se svou skupinou Melody Makers.

Zpráva velitele zásahové jednotky z oblasti represe a prevence požární ochrany za rok 2003.

Celý dokument naleznete v přiloženém souboru.