Hlavní stránka

Fotografie

Mikulášská besídka u chodovských hasičů PDF Tisk
Napsal uživatel Jiří Kot   
Čtvrtek, 08 Prosinec 2016 19:13

Proč se na Mikuláše naděluje? Tato tradice má kořeny přibližně v desátém století. Tato tradice vznikla při chlapeckých biskupských hrách, které se držely v Porýní na klášterních školách. Při hrách jeden ze žáků nesl berlu, kterou přebíral funkci představeného kláštera a po jeden den v roce v zastoupení svatého Mikuláše byl pánem školy. Ve třináctém století byl tento svátek posunut na den svatého Mikuláše a ještě později byla vymyšlena hra, ve které čeledín naděloval dětem dárky. Čeledín jménem Ruprecht měl děti odměňovat, ale i pokárat zároveň, a tak se k Mikulášovi postupně připojila postava anděla a čerta.

A tyto tři postavy dle tradice zavítali v pondělí v předvečer svátku Svatého Mikuláše také na hasičskou mikulášskou besídku v Chodově, kdy přišli obdarovat hasičské děti. Mikuláš, který tentokrát přišel se dvěma čerty a andělem, si nalistoval jméno každého dítka ve své mikulášské knize a přečetl si o něm všechny své poznámky a záznamy. A ty měl všechny podrobné i od čertů, protože „čert nikdy nespí“. Všechny děti musely jako vykoupení za své prohřešky, za celý předešlý čas, zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku a Mikuláš je odměnil malým balíčkem.

Svatý Mikuláš z Myry, se narodil asi roku 280 či 286 a zemřel 6. prosince 345 či 352 a byl biskupem v lykijském městě Myra. Dnes patří k nejvíce uctívaným svatým v celém křesťanství, ve východních církvích je hned druhým nejoblíbenějším světcem vůbec (po Bohorodičce). Proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Svatý Mikuláš je ctěn jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů.

 
Vzpomínáme - Václav Roulich PDF Tisk
Napsal uživatel Josef Sosnovec   
Čtvrtek, 08 Prosinec 2016 17:44

Poslední březnový den jsme se rozloučili s naším dlouholetým členem panem Václavem Roulichem. Zemřel po delší nemoci 28. března 2016 dva měsíce před svými jedenaosmedátými narozeninami. Vašek se narodil 29. 5. 1935 v malé vesničce Úholičky v okrese Praha – západ a zde prožil své ranné dětství. Do Chranišova přišel se svými rodiči asi v roce 1946 v rámci dosídlování pohraničí. Po absolvování základní školy v Novém Sedle se vyučil zámečníkem v n. p. Buzuluk v Chodově (dnešním Chodosu.) Přibližně po dvouleté praxi byl povolán ke splnění základní občanské povinnosti - vojenské prezenční služby. Dva roky prožil v Košicích jako voják a zde se také seznámil se svoji budoucí ženou. V roce 1958 se oženil a spolu se svoji manželkou se zabydlili na osadě v Chranišově. Tato oblast se později stala součástí Chodova. Společně vychovali dva syny a jednu dceru. V roce 1959 vstoupil do místní jednoty Československého svazu požární ochrany v Chodově, jejímž členem zůstal až do konce svého života. Ihned se aktivně zapojil do činnosti v této organizaci. Od roku 1960 byl členem jejího výboru a koncem šedesátých let byl navržen do okresního výboru. Také zde se iniciativně zapojil zejména do práce s dětskými a dorosteneckými kolektivy. Pracoval jako vedoucí komise mládeže, kde se podílel převážně na organizování podzimních a závěrečných srazů mladých požárníků a pomohl tak vychovat mnoho našich nástupců. V této funkci pracoval i po svém odchodu do důchodu a svoji činnost ukončil na sklonku devadesátých let. V průběhu své dlouholeté aktivní a obětavé práce byl mnohokrát oceněn, čestnými uznáními všech stupňů počínaje přes odznaky a medaile za odbornost, kvalifikaci a věrnost až po nejvyšší svazové vyznamenání. Titul Zasloužilý hasič mu byl udělen na návrh okresního výboru SH ČMS.

 

Za celý sbor a všechny, kteří ho znali, vzpomínáme!

Čest jeho památce.

 
Vzpomínáme - Rudolf Lehečka PDF Tisk
Napsal uživatel Jiří Kiss   
Čtvrtek, 08 Prosinec 2016 17:40

V polovině března náš navždy opustil dlouholetý kamarád, dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů Chodov, hasič tělem i duší Rudolf Lehečka. Ruda zemřel po dlouhé nemoci dne 13. března 2016. Narodil se v Chodově dne 12. května 1953 a po většinu života žil v Chodově.  Již od mládí se zajímal o hasičinu, stejně jako jeho bratři Karel a František. Hasičskému řemeslu zasvětil takřka celý svůj život, kterému věnoval přes 40 let svého života. Již od útlého mládí byl členem chodovských hasičů. Byl nepostradatelný pomocník, výborný parťák, ačkoliv přísný a s jasným názorem, ale se srdcem na dlani. Během svého působení ve sboru se věnoval i členství v jednotce. Za to byl oceněn mnoha čestnými uznání SDH i okresu. Byl držitelem odznaku za věrnost 40 let ve sboru, také byl oceněn medailemi za příkladnou práci, za zásluhy a byl oceněn medailí Sv. Floriána. V jednotce si prošel od funkce hasiče, po dlouhou dobu byl strojníkem, kratší dobu vykonával i funkci velitele družstva. Absolvoval spousty nebezpečných zásahů, jeden z nejvýznamnějších byl zásah při ničivých a tragických povodních v roce 1997 v Troubkách. Bohužel jeho zdravotní stav již nedovoloval další aktivní zásahovou činnost. Odchodem Rudolfa odešel i kus našich životů, které s ním byly neodmyslitelně spjati, jak v čase zábavy, tak v čase zásahu.


Za celý sbor a všechny, kteří ho znali, vzpomínáme!

Čest jeho památce!

 
Záchrana a evakuace osob, zraněné osoby při nočním požáru v Novém Sedle PDF Tisk
Napsal uživatel Jiří Kot   
Středa, 07 Prosinec 2016 18:44

V úterý 6. prosince v 03:25 hodin vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského sboru poplach naší jednotce na požár bytu ve výškové budově v Novém Sedle ulice Příčná. K zásahu vyjíždíme ve stanoveném počtu a ve stanoveném čase s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 společně s dalšími povolanými jednotkami hasičů. Po našem příjezdu provádíme průzkum budovy, záchranu osob, hašení požáru bytu ve třetím patře. Panelový dům byl silně zakouřen zplodinami hoření. Právě kvůli hustému kouři muselo své byty opustit celkem 28 lidí, část odešla sama před příjezdem hasičů, další pak hasiči museli evakuovat, osm z nich pak zachránili s použitím vyváděcích masek. Na místě zasahovala záchranná služba, která odvezla do nemocnice tři osoby intoxikované kouřem. Naše jednotka dále plnila úkoly stanovené velitelem zásahu. Zpět na základnu jsme se vrátili krátce před šestou hodinou ráno.

Celý článek...
 
Požár v blízkosti nových vozidel PDF Tisk
Napsal uživatel Jiří Kot   
Středa, 30 Listopad 2016 17:29

V sobotu 25. listopadu v 19:14 hodin vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského sboru poplach naší jednotce na požár kontejneru v ulici Karlovarská. K zásahu vyjíždíme ve stanoveném počtu a ve stanoveném čase s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815, která je u naší jednotky předurčená k řešení všech druhů požárů. Po příjezdu na místo požáru u křižovatky ulic Karlovarská a Nejdecká ustavujeme zásahovou techniku k zabezpečení místa zásahu a zajištění bezpečného provedení zásahu. Hašení provádíme pomocí jednoho útočného proudu „C“ s prvotním cílem, aby nedošlo vlivem požáru k poškození v blízkosti stojících nových osobních vozidel místního prodejce automobilů.

 
Požár bytu v ulici Hlavní PDF Tisk
Napsal uživatel Jiří Kot   
Středa, 30 Listopad 2016 17:11

V pátek 25. listopadu v 02:22 hodin vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského sboru poplach čtyřem jednotkám v prvním stupni podle požárního poplachového plánu na požár budovy v Chodově. K požáru bytu v panelovém domě v ulici Hlavní vyjíždí naše jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 a automobilovým žebříkem AZ 30 IFA, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania a automobilovým žebříkem AZ 37 Iveco, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Chemické závody Sokolov, jednotka SDH Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 16 Daewoo Avia. Po našem příjezdu provádíme průzkum a hašení požáru přízemního bytu. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Příčina požáru a výše škody je v šetření vyšetřovatele požárů a vyšetřovatelů Policie ČR.

 
Vánoční turnaj v sálové kopané 2016 PDF Tisk
Napsal uživatel Jiří Kot   
Úterý, 22 Listopad 2016 17:37

V sobotu 19. listopadu se uskutečnil pátý ročník "Vánočního turnaje v sálové kopané", který pořádáme pro bezpečnostní složky našeho města. Tohoto ročníku se zúčastnilo šest týmů bezpečnostních a záchranných složek. Premiérou byla účast družstva oddělení Policie ČR z města Nýřany. Příslušníci PČR z Nýřan přijeli na doporučení svého kolegy, který dříve sloužil na oddělení v Chodově. Doufáme, že se jejich účast stane pravidlem.

K samotnému turnaji. Jak je už tradicí, hrálo se systémem každý s každým o délce 15 minut. Na turnaj se dostavila také Zdravotnická záchranná služba, ale nebylo to z důvodu zapojení se do futsalového boje. Bylo to z pracovních důvodů, kdy byl ošetřen jeden s účastníků, kdy ale zranění nemělo základy ve hře, ale hráč „už byl načat z dřívějška“. Jinak se turnaj obešel bez zranění.

Celý článek...
 
Otevření bytu při nebezpečí z prodlení v ulici Jiráskova PDF Tisk
Napsal uživatel Jiří Kot   
Pondělí, 21 Listopad 2016 13:58

Dnes 21. listopadu, krátce před půl jedenáctou dopolední, se na naší zbrojnici rozezněly všechny technologické prostředky vyhlašující poplach. Byl vyhlášen poplach krajským operační a informační střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K nouzovému otevření bytu při nebezpečí z prodlení, kde bylo podezření, že se uvnitř může nacházet osoba v ohrožení života, jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 10:32 hodin. Po našem příjezdu do ulice Jiráskova otevíráme za asistence hlídky městské police, která je na místě stejně jako my se zdravotnickým batohem, vchodové dveře do bytu. Uvnitř je nalezena zraněná osoba. Velitel zásahu informuje operační středisko a povolává na místo zdravotnickou záchrannou službu. Naše jednotka mezi tím provádí předlékařskou první pomoc a poskytuje zraněné osobě kyslíkovou terapii. Po příjezdu sanitního vozu, předáváme zraněnou osobu do péče zdravotníků a pomáháme s transportem do sanitního vozidla.

 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Strana 1 z 196
 

Tísňová volání

112

Jednotné evropské číslo tísňového volání


150

Hasičský záchranný sbor ČR

 

155

Zdravotnická záchranná služba

 

156

Obecní (městská) policie


158

Policie ČR

Důležité odkazy

Hlášení pálení

(elektronické hlášení pálení v Karlovarském kraji)

DPP Chodov

(digitální povodňový plán města Chodov)