Ve středu 5. února ráno vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění stromu ze silnice mezi Chodovem a Božičany. K zásahu jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 05:09 hodin v době výpadku elektrické energie v celém městě. Po příjezdu na místo jsme provedli zajištění místa zásahu z důvodu silného ranního provozu na komunikaci a odstranění padlého stromu bránícího provozu.

V úterý 4. února vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění stromu z komunikace. K zásahu u Tatrovic jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:45 hodin. Po příjezdu zasněženou krajinou, jsme provedli odstranění padlého stromu bránícího provozu, pomocí motorové řetězové pily.

V pondělí 3. února vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku a jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary. K zásahu záchrany osoby v ulici Husova jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:07 hodin. K zásahu vyjela také Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR a Městská policie. Na místě nalezena mrtvá osoba.

V úterý 28. ledna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, únik ropných produktů do ulice Tovární. K zásahu u polikliniky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 08:40 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěno, že došlo k úniku nafty z osobního automobilu. Jednotka provedla očištění komunikace od ropné skvrny pomocí sorbentu Öl-exhart.

 

Ve čtvrtek 16. ledna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu v ulici Osadní jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:50 hodin. Po nouzovém otevření bytu, byla zraněné osobě poskytnuta předlékařská první pomoc a po příjezdu Zdravotnické záchranné služby, byla osoba předána do péče zdravotnickým záchranářům.

V pondělí 13. ledna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Nám. 9. května jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 08:58 hodin. Na místě provedeme vstup do bytu, kde je nalezena zraněná osoba, které poskytujeme předlékařskou první pomoc.  Spolupracující složky IZS ZZS, PČR, MěP.

V sobotu 11. ledna jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do Horní jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 13:51 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že došlo k úniku kapalného uhlovodíku na pozemní komunikaci z neznámého vozidla. Na místě spolupracujeme s hlídkou městské policie.

V pátek 10. ledna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Nám. 9. května jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:33 hodin. Po příjezdu na místo je provedeno nouzové otevření bytu k odvrácení nebezpečí možného ohrožení života uživatele domu.

V sobotu 4. ledna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor v ulici Čs. odbojářů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 11:19 hodin. Po příjezdu na místo a příjezdu automobilového žebříku AZ 42 jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary, provádíme nouzové otevření bytu vstupem přes okno. V bytě nalezena zraněná osoba, které poskytujeme předlékařskou první pomoc a po příjezdu Zdravotnické záchranné služby, ji předáváme do péče zdravotníkům.

Do stejné ulice, na stejný typ události a se stejným výsledkem, vyjíždíme ještě ten samý den večer v čase 21:10 hodin.

Ve středu 1. ledna 2020 vyhlásilo v 19:43 hodin Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice 1. máje, jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA. Po příjezdu na místo provádíme za asistence městské policie nouzové otevření bytu z důvodu vyloučení zdravotního ohrožení uživatele.

V sobotu 28. prosince vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Jiráskova jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 16:16 hodin. Po příjezdu na místo a zjištění všech důležitých informací, provádíme násilné otevření bytových dveří destrukční metodou. Uvnitř bytu nalezena zraněná osoba ve vážném stavu. Do příjezdu Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, poskytujeme předlékařskou první pomoc. Po příjezdu zdravotnických záchranářů spolupracujeme na dalším ošetření a následně přenášíme zraněnou osobu do sanitního vozidla.