Ve středu 15. září vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na spolupráci se složkami IZS. K transportu pacienta pro Zdravotnickou záchrannou službu vyjíždíme do ulice Luční s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 11:50 hodin. Po příjezdu na místo spolupracujeme se zdravotnickými záchranáři. Přesouváme zraněnou osobu po základním ošetření do celotělových vakuových nosítek. Z důvodu bezpečnějšího transportu zraněné osoby mimo budovu, musíme vysadit vstupní dveře do bytu a následně provádíme transport do sanitního vozidla.

V úterý 14. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. Na tísňovou linku bylo nahlášeno podezření na zdravotní problémy osoby v bytě, která neotevírá a z bytu je slyšet vyzvánění telefonu. K zásahu do ulice Revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 08:22 hodin. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje hlídka Policie ČR a hlídka městské policie, zjišťujeme, že byt byl již otevřen a žádné nebezpečí nehrozí.

V pondělí 6. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje poplach naší jednotce dopoledne dvakrát a tentokrát to bylo na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení na žádost ZZS. K zásahu do ulice Čs. Odbojářů vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 10:01 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, kde nás očekává oznamovatel, který uvádí, že osoba v bytě neotevírá a on se nemůže dostat do bytu. Velitel zásahu nařizuje násilné otevření vstupních dveří. V době nasazení speciálních prostředků značky Rescop, jsou dveře otevřeny uživatelkou, která uvádí, že se jí udělalo nevolno a nemohla otevřít. Na místo se dostavuje Zdravotnická záchranná služba, která provádí kontrolu zdravotního stavu osoby a se zjištěním, že není nutná hospitalizace, se vrací všechny záchranné složky zpět na základnu.

Ve čtvrtek 2. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do obce Vřesová vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 19:56 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, kde nás očekává hlídka Policie ČR. V bytě se má nacházet osoba, která ale nereaguje. Velitel zásahu vydává příkaz vstoupit do bytu nouzově přes okno s využitím automobilového žebříku. V bytě je nalezena zraněná osoba, které do příjezdu Zdravotnické záchranné služby poskytujeme předlékařskou první pomoc. Po příjezdu zdravotnických záchranářů, předáváme zraněnou osobu do jejich péče a vracíme se na základnu.

Ve středu 1. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice U Porcelánky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 19:56 hodin. Na místě je zjištěno, že došlo k převržení láhve s motorovým olejem u jednoho osobního automobilu. Provedli jsme úklid zasažené části komunikace od oleje pomocí sypkého sorbentu.

V pondělí 30. srpna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu do ulice Čapkova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 16:33 hodin. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k vytopení čtyř bytů v panelovém domě. Na příkaz velitele zásahu byl uzavřen hlavní přívod vody v domě a byl vypnut přívod elektrické energie u vytopených bytů. Na místo zásahu je povolán dopravní automobil DA Iveco Daily chodovské jednotky s průmyslovým vysavačem na odsávání vody. Vodu jsme odstraňovali ve dvou nejvíce zasažených bytech. Přesně po hodině je zásah ukončen a vracíme se na základnu.

V sobotu 28. srpna, v době, kdy jsme zabezpečovali požární, logistické a zdravotní zajištění běžeckého závodu Chodovská vlečka, nám Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje vyhlásilo poplach na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. Na tísňovou linku bylo nahlášeno, že je potřeba otevřít osobní automobil. K zásahu do ulice U Koupaliště vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 18:14 hodin. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že řidič se snaží se dostat do vozidla, ačkoliv má k dispozici klíče. Zámky jsou evidentně poškozené a nefunkční, žádné další nebezpečí nehrozí. Velitel zásahu proto rozhodl, že jednotka dále zasahovat nebude a majiteli byla doporučena odborná specializovaná služba nebo servis.

V úterý 24. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na spolupráci se složkami IZS, záchrana osoby s využitím AED. K zásahu do Nového Sedla vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a velitelským automobilem VEA Škoda Octavia v čase 15:09 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, kde již zasahuje posádka Zdravotnické záchranné služby a hlídka Policie ČR, se střídáme v provádění kardiopulmonální resuscitace. Po necelých třiceti minutách KPR, musí lékař konstatovat úmrtí osoby.

V neděli 22. srpna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Horní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 15:41 hodin. Po příjezdu na místo, spolupracujeme s hlídkami Policie ČR a Městské policie Chodov. V bytě je nalezena mrtvá osoba.

Ve středu 18. srpna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění obtížného hmyzu. K zásahu do ulice Husova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 08:43 hodin. Po příjezdu na místo, provádíme odstranění vosího hnízda z pláště nízké budovy s využitím žebříku majitele a pomocí „hasičáčku na vosy“, který je volně dostupný v obchodech se sortimentem na hubení škůdců.

V úterý 17. srpna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do obce Dolní Nivy, kde jsme místní jednotkou, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 16:14 hodin. Po příjezdu na místo, potvrzujeme operačnímu středisku informace o uvolněné konstrukci na střeše bytového domu. Uvolněnou část žebříku na střeše, jsme odstranili s využitím automobilového žebříku.