V Chodově je naše hasičská jednotka nebo městská policie vždy první na místě v případě potřeby poskytnutí první pomoci. Dopravní nehody, otevření bytu kdy je v bytě zraněná osoba, ale i zranění osoby na ulici. To jsou případy, kdy jsou jako první na místě před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Proto každý rok je v ročním plánu školení hasičů vyhrazeno místo pro školení první pomoci složek městského záchranného systému města Chodov. Letošní termín byl stanoven na 1. listopadu. Na hasičské zbrojnici se schází nejen chodovští hasiči, ale i strážníci městské policie, ale pozvání přijímají i příslušníci policie ČR z chodovského oddělení. Hlavní slovo při školení předlékařské první pomoci vedli pracovníci zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Na školení se také jako každý rok podílejí zástupci Českého červeného kříže. Školení proběhlo ve třech fázích, ale nejdůležitější byla první část, kdy největší důraz byl kladen na zvládání život zachraňujících úkonů, jako je kardiopulmonální resuscitace, zástava masivního krvácení nebo zprůchodnění dýchacích cest a to nejen u dospělých, ale i u dětí. V další části si účastníci školení vyzkoušeli praktické provedení kardiopulmonální resuscitace jako jedné z nejdůležitějších částí předlékařské první pomoci, prohlédli si standardní vybavení sanitního vozu RZP s výkladem funkčního použití zdravotnické výbavy.Školení bylo ukončeno ve více jak hodinovém pásmu praktického cvičení ošetření namaskovaných figurantů. S realisticky vypadajícím zraněním vypomohli členové ČČK, se kterými spolupracujeme při školení a výcviku první pomoci již několik let.

 

 

Hasičský velitel nechal připravit tři možné druhy zásahu se zraněním, kdy při každém byla jako první na místě jiná záchranná složka. Prvním bylo poskytnutí pomoci zraněnému motocyklistovi po dopravní nehodě, druhým bylo ošetření intoxikované osoby oxidem uhelnatým a třetím zásahem bylo ošetření čtyř osob s vyproštěním bez vyprošťovacího nářadí z havarovaného automobilu.

Vždy po každém zásahu bylo provedeno vyhodnocení pracovníky záchranné služby. Školení bylo přínosem pro všechny přítomné a ukázalo, že i když hasiči i policisté umí poskytnout předlékařskou první pomoc k zajištění základních životních funkcí, přesto je nutné pravidelně provádět školení ke zdokonalování znalostí.