Od středy 30. srpna do středy 20. září jsme vyjeli k 13 událostem.

30. srpen, 15:05 - Karlovy Vary, Stará Role - technická pomoc, únik plynu

31. srpen, 05:16 - Chodov - planý poplach (hlášeno jako požár lesa)

5. září, 14:16 - Karlovy Vary, Stará Role - technická pomoc, nouzové otevření bytu

6. září, 09:41 - Karlovy Vary, Stará Role - dopravní nehoda 3 OA se zraněním osob

7. září, 15:24 - Chodov, ul. Vančurova - technická pomoc, odstranění sršních hnízd

8. září, 11:00 - Chodov, ul. Husova - technická pomoc, nouzové otevření bytu

11. září, 07:21 - Chodov, ul. Husova - technická pomoc, čerpání vody

17. září, 15:32 - Chodov, ul. Tyršova - technická pomoc, spolupráce s IZS

18. září, 15:47 - Chodov, ul. U Porcelánky - technická pomoc, únik ropných produktů

19. září, 09:08 - Horní Slavkov - požár ubytovny

19. září, 10:29 - Chodov, ul. Staroměstská - planý poplach (signalizace požáru v kostele sv. Vavřince)

20. září, 10:19 - Chodov, ul. Tovární - technická pomoc, únik ropných produktů většího rozsahu

20. září, 13:31 - Chodov, ul. Revoluční - technická pomoc, pomoc nemohoucí osobě 

 

Od neděle 20. srpna do pondělí 28. srpna jsme vyjeli k 13 událostem.

20. srpen, 08:50 - Chodov, ul. Dukelských hrdinů - technická pomoc, odstranění vosího hnízda

20. srpen, 13:41 - Chodov, ul. náměstí ČSM - požár, elektrozařízení bytu

21. srpen, 06:01 - Vintířov - planý poplach

21. srpen, 11:25 - Boučí - technická pomoc, odstranění stromu

21. srpen, 13:09 - Horní Nivy - odstranění nebezpečných stavů na koupališti (událost vyšetřována kriminální policií)

21. srpen, 17:17 - Vřesová - technická pomoc, odstranění sršního hnízda

22. srpen, 14:35 - Chodov, ul. Luční - technická pomoc

23. srpen, 11:15 - Loučky - dopravní nehoda se zraněním osob

25. srpen, 20:36 - Březová, Tisová - požár skládky

25. srpen, 21:19 - Sokolov - planý poplach

26. srpen, 14:17 - Božičany - technická pomoc, odstranění stromu

28. srpen, 02:53 - Vřesová - technická pomoc, odstranění stromu

28. srpen, 09:47 - Chodov, ul. náměstí 9. května - technická pomoc, otevření uzavřených prostor pro PČR

 

V Karlovarském kraji je od 10. července do odvolání vyhlášené období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Nařízení kraje mimo jiné ZAKAZUJE na celém území Karlovarského kraje rozdělávání ohňů. Nařízení Karlovarského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. 

Místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

(1) Místem zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je jakákoli plocha na území kraje, která je pokryta vegetací takové-
ho charakteru, že je schopna v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru umožnit vznik požáru a jeho následné šíření

(např. lesní porosty, plochy zemědělských kultur, parky, zahrady, louky apod.)

(2) Doba zvýšeného nebezpečí požáru se může dotýkat
celého území kraje nebo pouze jeho části.


Obecné podmínky
k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je na místech podle Článku 4 tohoto nařízení zakázáno:

a) rozdělávat a udržovat ohně a odhazovat hořící nebo
doutnající předměty
b) pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích
c) provozovat jízdy parních lokomotiv, pokud nejsou
zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku
požáru
d) používat pyrotechnické výrobky
e) používat jiné zdroje zapálení (např. létající přání,
lampiony se světlem z otevřeného ohně, pochodně
apod.)
f) spotřebovávat vodu z umělých a přírodních nádrží
určených jako zdroje požární vody k jiným účelům
než k hašení požárů.

Ve čtvrtek 22. června jsme drželi od 17 hodin pohotovost na zbrojnici na pokyn Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v souvislosti s vydanou výstrahou na předpověď extrémně silného větru s doprovodnými jevy. Pohotovost na zbrojnici se držela tak, aby čas výjezdu k případné události byl co nejkratší. Družstvo, které mělo ten den službu, ukončilo pohotovost na příkaz KOPIS ve 22 hodin.

Z technických důvodů není v současné době náš web aktualizován průběžně.
Přinášíme proto zkrácený přehled zásahů od 28. srpna do 19. září kde jsme zasahovali.

28.8. - ZOČ - zajištění běžeckého závodu Chodovská vlečka
30.8. - Chodov - odstranění vosího hnízda
31.8. - Chodov - ul. Husova - nouzové otevření bytu při nebezpečí z prodlení
2.9. - Karlovy Vary-Stará Role - požár
3.9. - Chodov - ul. Čs. Odbojářů - záchrana zvířete
3.9. - Chodov - ul. U Koupaliště - transport pacienta na žádost ZZS
3.9. - Božičany - asistence při ohňostroji
5.9. - Dolní Nivy - odstranění sršních hnízd
5.9. - Chodov - ul. Jiráskova - nouzové otevření bytu při nebezpečí z prodlení
5.9. - Chodov - požár lesní hrabanky
7.9. - Chodov - ul. Lesní - odstranění prasklého stromu
8.9. - Chodov - ul. Husova - nouzové otevření bytu při nebezpečí z prodlení
9.9. - Chodov - ul. Husova - požár - prověřovací cvičení na základní škole
10.9. - Chodov - Stará Chodovská - záchrana zvířete
10.9. - Nové Sedlo - sjezd na D6 - dopravní nehoda
10.9. - Karlovy Vary - požár bytu
12.9. - Chodov - signalizace požáru na PCO - planý poplach
13.9. - Nové Sedlo - Loučky - požár rodinného domu
15.9. - Chodov - ul. Čs. Odbojářů - požár v panelovém domě
19.9. - Chodov - ul. Smetanova - čerpání vody po technické závadě v základní škole

Fotografie ze zásahů budou průběžně zveřejňovány na našem profilu na facebooku.

V první polovině září 2022 nám zřizovatel jednotky město Chodov pořídil šest nových zásahových vícevrstvých obleků typu Deva Gepard a to s přispěním neinvestiční dotace od Karlovarského kraje. Dotace Karlovarského kraje byla v celkové výši 120 tis. Kč.
Postupně budou zásahové obleky vyměňovány v rámci celé jednotky dle potřeby a dostupných finančních prostředků.
Oblek GEPARD svým ergonomicky propracovaným designem zajišťuje lepší pohyblivost a pohodlí pro uživatele.
Jedná se o oblek, který svou nejvyšší ochranou, skvělým designem a funkčností představuje perfektní ochranný zásahový oblek pro svého uživatele. Kabát má tvarované rukávy, kalhoty jsou tvarované v kolenou i stehnech, v zádní části vyvýšené.
Množství detailů kapes a zesílení již v základním provedení. Barevná varianta – modrá.
Tato varianta obleku GEPARD s vložkou odnímatelná verze (membrána a tepelná bariéra).

www.mestochodov.cz

www.kr-karlovarsky.cz

Aktuální klimatické podmínky jsou velmi rizikové pro vznik a šíření požáru 

Slunečné a velmi teplé počasí se vrátilo i do Karlovarského kraje. Hasiči mají aktuální informaci od meteorologů, že tato klimatická situace v kombinaci s letošní mírnou zimou, kdy bylo málo sněhu, tak vytváří ideální podmínky pro vznik požárů suché trávy. V přírodě je podle meteorologů nízká vlhkost, navíc slunečné počasí ohřívá suchou trávu na teploty, kdy ke vzniku požárů stačí i minimální podnět. Tyto podmínky jsou znát i na výjezdové statistice hasičů. Požárů suché trávy přibývá a hasiči při likvidaci těchto požárů museli bojovat s velmi rychlým šířením na velké plochy.

Nejčastější příčinou těchto požárů je lidská činnost, tedy používání otevřeného ohně. Hasiči proto důrazně varují před jakoukoliv činností, která může vést ke vzniku požáru suché trávy či okolních porostů. Po zimě je velmi častým jevem, že při údržbě zahrad či okolí domů jejich majitelé suchou trávu nebo klestí likvidují právě spálením na jedné hromadě. Stačí chvíle nepozornosti nebo silnější poryv větru a kontrolované pálení se změní na nekontrolovaný požár, který se dál šíří.

Hasiči tak vyzívají, aby tyto činnosti, tedy pálení biologického odpadu, v aktuálních klimatických podmínkách majitelé pozemků vůbec neprováděli. Stejné varování platí i pro další činnosti spojené s používáním otevřeného ohně. Během úterý 22. března hasiči zasahovali u čtyř požárů, kdy například u Sokolova se jednalo o požár šířící se z kameny ohraničeného ohniště, u Horního Slavkova se jednalo o požár po vypalování kabelů, ve středu 23. března pak hasiči likvidovali požár trávy a lesního porostu, který byl způsobený pravděpodobně používání zábavní pyrotechniky. Od začátku března evidují hasiči 26 požárů trávy, polního či lesního porostu. Ve stejném období loňského roku to byly dva požáry. Tento velký nárůst je daný především aktuálním počasím.

Riziko vzniku požáru je tak opravdu velmi vysoké a jakékoliv činnosti, při kterých se používá otevřený oheň, by nyní měly být omezeny na naprosto minimální počet.

Pokud již dojde ke vzniku a šíření požáru, je nutné bez jakéhokoliv odkladu nahlásit požár na tísňovou linku hasičů. Pokoušet se vlastními silami zdolat rychle se šířící požár může snadno způsobit zranění. Včasné ohlášení je jediným účinným prostředkem, jak zabránit zbytečnému rozšíření požáru a tedy možnému vzniku škod či zranění.  

Zdroj textu: HZS Karlovarského kraje

Od úterý 1. března pomáháme s logistickým zabezpečením a technickými přesuny v rámci chodu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině ve víceúčelové hale KV Arena v Karlových Varech. Prováděli jsme přesun vybavení a instalaci na nových určených místech v rámci KACPU a podílíme se na chodu centra po celých 24 hodin, kdy se střídáme v rámci jednotky po 12 hodinách.

Jelikož bylo potřeba zvýšit kapacitu centra v KV Areně, tak jsme v úterý 8. března na pokyn krizového štábu HZS podle požadavků KACPU a ve spolupráci s HZS Karlovarského kraje, provedli přesun vybavení chodovského dočasného nouzového evakuačního střediska do prostorů KACPU.

Z technických důvodů jsme nemohli aktualizovat informace o výjezdech a činnosti jednotky na našem webu. To nyní napravujeme jen krátkým přehledem v období od 7. do 28. února.

 

7. února, 18:45 hodin – Mírová – dopravní nehoda 1 osobního vozidla

8. února, 11:19 hodin – ul. Zahradní – únik ropných produktů

12. února, 18:06 hodin – ul. Lesní – technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů

15. února, 8:58 hodin – ul. Staroměstská – technická pomoc, zrušení očkovacího místa

16. února, 20:40 hodin – Nová Role – planý poplach, nenahlášené pálení klestí

17. února, 5:59 hodin – Božičany – dopravní nehoda, náraz osobního vozidla do stromu

17. února, 8:45 hodin – ul. Nádražní – technická pomoc, uvolněná střecha

17. února, 9:58 hodin – Svatava – technická pomoc, části stromu na silnici

17. února, 10:37 hodin – ul. Staroměstská – planý poplach, EPS kostel sv. Vavřince

17. února, 13:21 hodin – Tatrovice – technická pomoc, odstranění stromu ze silnice

17. února, 13:39 hodin – ul. U Koupaliště – technická pomoc, uvolněná střecha

17. února, 17:18 hodin – ul. Vančurova – technická pomoc, vyvrácený strom

18. února, 9:00 hodin – ul. Boženy Němcové – AED, úmrtí osoby

18. února, 20:38 hodin – ul. U Porcelánky – záchrana osob z výtahu

18. února, 21:50 hodin – Dolní Nivy – technická pomoc, odstranění stromu na vozovce

19. února, 7:45 hodin – ul. Nerudova – technická pomoc, uvolněná střecha MŠ

20. února, 9:23 hodin – ul. Hrnčířská – technická pomoc, odstranění stromu na vozovce

21. února, 13:22 hodin – ul. Husova – technická pomoc, otevření uzavřených prostor v ZŠ

21. února, 19:22 hodin – ul. Nám. 9. května – technická pomoc, spolupráce složek IZS

26. února, 13:32 hodin – ul. Luční – AED, záchrana osoby

27. února, 10:47 hodin – Chodov – technická pomoc, odstranění naplavenin v potoce

27. února, 12:59 hodin – ul. Horní – technická pomoc, únik ropných produktů

28. února, 8:32 hodin – Tatrovice – technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů

Za rok 2021 absolvovala naše jednotka celkem 260 výjezdů, a to včetně činnosti v rámci ZOČ.

Z toho byl 45x požár, 24x silničních nehoda, 1x železniční nehoda, 4x únik plynu, 1x únik nebezpečné kapaliny, 11x únik ropných produktů, 155x technická pomoc z toho 41x nouzové otevření uzavřených prostor, 9x ostatní pomoc, 4x ostatní mimořádná událost, 6x planý poplach.

9x jsme vyjeli na přímou záchranu osoby s použitím AED.

Mimo katastrální území města Chodov bylo 87 zásahů.

Nejdelší, co se týká času a zároveň nejdále od místa dislokace, byl zásah na řešení následků tornáda ve městě Lužice na jižní Moravě, kdy jsme byli zařazeni do sestavy odřadu HZS Karlovarského kraje.

Při zásazích naší jednotky jsme zachránili 73 osob a 132 osob bylo evakuováno, z toho bylo 68 osob zraněných. 14 osob bylo nalezeno mrtvých nebo následně zemřelo.

Činností zásahové jednotky byla také spolupráce v rámci řešení pandemie Covid-19, kdy jsme zajišťovali dovoz a rozvoz ochranných pomůcek, činnost odběrových míst a činnost očkovacího místa.

Při zásazích jsme spolupracovali s HZS Karlovarského kraje, HZSp Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. Sokolov, HZSp Správa železnic Cheb, VHJ Hradiště (AČR), JSDH zařazenými v poplachovém plánu Karlovarského kraje, ale také se Záchranným útvarem HZS ČR, HZS ostatních krajů, JSDH ostatních krajů, a například s jednotkou HZS Jaderná elektrárna Dukovany.

Samozřejmostí je spolupráce se ZZS Karlovarského kraje, LZS Plzeň (AČR), LZS Praha (PČR), LZS Ústí nad Labem (DSA), Policií ČR a městskou policií Chodov.

Poslední dobou, a to čím dál častěji, se setkáváme s dvěma problémy. Jeden je letitý a druhý novodobý. Prvním je nedostupnost hasičské techniky pro zásahy u výškových budov. Ať už nemožnosti průjezdu ulicemi, tak především nemožností ustavení automobilových žebříků nebo automobilových plošin pro účinný zásah u budov. Hlavním důvodem jsou nevhodně zaparkovaná vozidla, a to i na místech, které jsou předurčena jako nástupní plocha pro požární techniku a také nevhodně rostoucí stromy přímo u budov.

Druhý problémem, který se objevuje zejména poslední rok, je zatajování informací o všech okolnostech, které můžou ovlivnit celý zásah, ale také následně způsobit komplikace všem zasahujícím složkám. Tímto chceme požádat všechny, kteří potřebují pomoc záchranných a bezpečnostních složek, aby vždy již při oznamovaní nebo i při přímé pomoci, v rámci komunikačních schopností, vždy uvedli všechny informace o okolnostech, které mohou ohrozit zdraví a životy hasičských záchranářů, zdravotnických záchranářů, policistů, strážníků, ale i dalších spolupracujících složek IZS, ale především mohou ovlivnit zásah jako takový.

Protože, až bude málo hasičů, zdravotníků, policistů, tak už Vám nikdo nepomůže.