V pátek 18. srpna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 08:41 hodin. Na místě zjišťujeme, že v nad vchodem do rodinného domu se v konstrukci nachází sršní hnízdo a jsou ohrožováni obyvatelé domu. Velitel zásahu po domluvě s majitelem nařizuje násilné odstranění konstrukce a vystříkání volně prodejným sprejem na sršně. Opravu konstrukce si zajistí majitel domu na své náklady.

Ve čtvrtek 17. srpna, v době po odpoledních silných bouřkách v celém regionu, vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje poplach naší jednotce znovu. K zásahu poničené střechy kostela v Rotavě vyjíždíme s automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 19:42 hodin. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje místní jednotka hasičů Rotava, plníme úkoly stanovené velitelem zásahu a provádíme ve spolupráci s rotavskými hasiči provizorní opravu střechy kostela.

Ve čtvrtek 17. srpna, při návratu od jiné události, jsme Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje odesláni s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA na technickou pomoc, odstranění spadlého stromu z komunikace na silnici z obce Dolní Nivy na Jindřichovice. V odpolední silné bouřce, odstraňujeme pomocí motorové řetězové pily strom z komunikace a v 18:30 jsme se vrátili na základnu.

V úterý 15. srpna, v době kdy první družstvo naší jednotky zasahovalo u jiné události, vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje na technickou pomoc, čerpání vody do Staré Chodovské. K zásahu vyjíždíme s dopravním automobilem DA Iveco Daily v čase 17:45 hodin. Na místě zjišťujeme, že vlivem přívalového deště došlo k zatopení sklepa rodinného domu s ohrožením místního zdroje elektrické energie. Provádíme odpojení elektrické energie a odčerpávání vody ze zatopených prostor s využitím kalového i velkokapacitního plovoucího čerpadla. Z důvodu použití plovoucího čerpadla, bylo prováděno přirozené i nucené odvětrávání prostor. 

V úterý 15. srpna se v podvečer vytvořilo na území našeho kraje mnoho lokálních bouřkových systémů doprovázené extrémními meteorologickými jevy jako je přívalový déšť, kroupy, velmi silný vítr. Na příkaz Krajského operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyjíždíme na technickou pomoc do ulice Kollárova krajského města s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 17:37 hodin. Na místě odstraňujeme vzrostlý strom, který padnul na chodník a část komunikace. K odstranění jsme využili motorovou řetězovou pilu.

V úterý 15. srpna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc do ulice Pod Železným dvorem. K zásahu odstranění sršního hnízda ve výšce vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 07:46 hodin. Na místě potvrzujeme prvotní informace a s využitím nastavovacích žebříků, provádíme odstranění sršního hnízda.

V pondělí 14. srpna odpoledne vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce ten den potřetí. K nouzovému otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 12:34 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, kde nás očekává hlídka Městské policie Chodov a pracovnice pečovatelské služby, dostáváme informaci, že se strážníkům MěP podařilo byt otevřít. Uvnitř provádíme kontrolu zdravotního stavu osoby s tím, že osoba upadla, na nic si nestěžuje, jen nemohla vstát a ZZS nepožaduje. Po konzultaci se zdravotní sestrou, necháváme osobu v péči pečovatelské služby a vracíme se na základnu. 

V pondělí 14. srpna krátce po návratu z ranního výjezdu vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce znovu. Opět je to na technickou pomoc, tentokrát na odstranění sršního hnízda. Po příjezdu do ulice Horní, provádíme průzkum a zjišťujeme jaké hrozí nebezpečí z prodlení. K zdravotnímu ohrožení osob nedošlo, není tedy nutno volat záchrannou službu a určení hasiči provádějí postřik sršního hnízda, které je v konstrukci rodinného domu, volně prodejním sprejem na bodavý hmyz.

V pondělí 14. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Nejdecká vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 08:00 hodin. Po příjezdu na místo, kde se nachází hlídka Městské policie Chodov, provádíme nouzové otevření vstupu na zahradu jednoho z rodinných domů, kde je nalezen starší muž, který potřebuje zdravotnickou pomoc. Společně se strážníky provádíme předlékařskou první pomoc a vyčkáváme příjezdu Zdravotnické záchranné služby. Na místo se dostavuje hlídka Policie ČR a posádka ZZS Karlovarského kraje. Předáváme zraněnou osobu do péče zdravotnickým záchranářům a vracíme se na základnu.

V neděli 6. srpna jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje k technické pomoci, nouzové otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Osadní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus  v čase 10:19 hodin. Na místě, kde nás očekává hlídka Policie ČR a hlídka Městské policie Chodov s oznamovatelem, provádíme nouzové otevření bytu po vstupu do bytu z automobilového žebříku. V bytě je nalezena mrtvá osoba. Místo zásahu předáváme příslušníkům Policie ČR a vracíme se na základnu.

Ve čtvrtek 3. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění stromu. K zásahu do ulice Revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 09:14 hodin. Po příjezdu na místo provádíme průzkum, zda při pádu stromu nedošlo ke zranění osob a zda došlo ke škodám na majetku. K odstraňování dřevité hmoty nasazujeme motorovou řetězovou pilu a velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska povolává na místo druhé družstvo naší jednotky s další pilou. To na místo vyjíždí s dopravním automobilem DA Iveco Daily. Na místě postupně provádíme odstranění vzrostlého stromu z místní komunikace.