V sobotu 29. května vyjela v 9:30 hodin chodovské jednotka s CAS 24 T815 TERRNo1 k požáru bytu do Božíčan. Jednalo se o požár bytové jednotky, na který vyslalo krajské operační a informační středisko HZS kraje celkem tři hasičské jednotky. S naším družstvem na místě zasahovala jednotka HZS Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary s CAS 24 Scania P340 a CAS 15 Renault Midlum, jednotka SDH Nová Role s CAS 20 Renault Midlum, posádky dvou vozidel územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a hlídka policie ČR.

V pátek po rozbřesku vyhlašuje KOPIS chodovské jednotce poplach na požár obchodního střediska v Nejdku. Na místo vyjíždí v 05:39 hodin družstvo 1+3 s CAS 24 T815 TERRNo1.

Úterý 18:24 hodin 25. května vyjíždí chodovská jednotka s CAS 24 T815 TERRNo1 a s CAS 20 T815 TERRNo1 na signál elektrické požární signalizace (EPS) do nového obchodního domu Tesco v Chodově. Tato budova je krátce před uvedením do provozu a proto velitel zásahové jednotky provádí taktické cvičení pro seznámení s novým provozem v Chodově. Proběhlo zaškolení hasičů k obsluze ústředny EPS a dalších prvků jako například odvětrání, nouzové východy, požární klapky, odpojení akustiky EPS, hlavní uzávěry médií. Dále se jednotka seznámila s rozdělením budovy do požárních úseků, kde jsou požárně dělící konstrukce a další prostory objektu.

V pondělí 24. května v 17:53 hodin vyjíždí sloužící družstvo s CAS 20 T815 TERRNo1 k technickému zásahu na odstranění uvolněných plechů na chodovském autobusovém nádraží. Po odstranění plechů hrozících pádem je prostřednictvím městské policie, která je také na místě události, informován příslušný odbor městského úřadu k dalšímu řešení plechové střechy nástupiště autobusového nádraží.

V neděli 23. května vyhlašuje v 03:12 hodin krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach na požár výškové budovy v Sokolově. Do ulice Vítězná se sjíždějí postupně jednotky HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov s CAS 24 Scania a automobilový žebřík AZ37 Iveco Magirus, jednotka SDH Březová s CAS 20 T815 TERRNo1 a chodovská jednotka s CAS 24 T815 TERRNo1.

V sobotu 22. května vyjíždí v 19:19 hodin jednotka s CAS 20 T815 TERRNo1 k otevření bytu v panelovém domě na Vřesovou, kde má docházet k úniku plynu. Po příjezdu na místo je proveden průzkum pomocí detektoru k zjištění výbušné koncentrace. Únik plynu se nepotvrdil a policie ČR výslechem oznamovatele zjistila, že úniku nedošlo a byt není potřeba otevírat jednotkou hasičů. Oznamovatel si vše vymyslel. Tímto zneužil složky integrovaného záchranného systému a tento incident byl řešen policií ČR. 

Ve středu 19. května vyjela zásahová jednotka s CAS 24 T815 TERRNo1 v 02:38 hodin k požáru přístřešku do ulice Železný dvůr. Na místě také zasahovala jednotka Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. vozidlem CAS 24 T815, policie ČR a městská policie Chodov. Požár je zlikvidován po půl čtvrté ráno a jednotky se vracejí na svoje základny.

Naše chodovská zásahová jednotka, provedla v neděli 16. května taktické cvičení na hasičském polygonu v Citicích, s cílem prakticky procvičit činnost hasičů při zásahu v dýchací technice.
Tématem bylo:

- průzkum bojem v dýchací technice za ztížených podmínek a silného zakouření, vstup do zakouřených a nebezpečných prostor,
- vyhledání, vyproštění a záchrana dvou osob z objektu polygonu včetně sklepních prostor pomocí nosítek Ferrno,
- způsoby hašení - použití kombinovaných proudnic, vytváření ochranných clon pomocí „ T, O, Z střiků " pro eliminaci nebezpečných jevů při požáru, např. Bacdraft, Flashover, Rollover apod.,
- vzájemná komunikace a jištění v průzkumných skupinách, komunikace průzkumných skupin s velitelem zásahu.
Veškerá činnost byla pečlivě zdokumentována a na závěr proběhlo krátké vyhodnocení velitelem jednotky. Ten poukázal na objevující se nedostatky hlavně při provádění nejnebezpečnější činnosti hasičů - průzkumu. Ačkoliv byl výcvik velmi fyzicky náročný, lze jej vyhodnotit s uspokojivým výsledkem.

Dne 13.5.2010 se zástupci MZS Chodov zúčastnili velmi zajímavého školení spojeného s praktickými ukázkami na téma protipovodňové ochrany na brněnském výstavišti. Téma je aktuální vzhledem k situaci ve východní části ČR zejména v Jihomoravském, Zlínském a Moravskosleszkém kraji. Podle slov školitele a nejznámějšího odborníka na povodně pana Ing. Papeže byl tento tématický celek pro odbornou veřejnost testován poprvé, za přítomnosti odborných pracovníků krizového řízení a zástupců městských strážníků z ČR. Za Chodov se akce zúčastnili pracovníci odboru MZS v osobě velitele JSDH Chodov a dalších dvou členů jednotky včetně zástupce MP Chodov.

Středa 12. května a opět vyhlašuje KOPIS poplach pro naši zásahovou jednotku. Pět minut po devatenácté hodině vyjíždí určené družstvo v počtu 1+4 s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 do ulice Poděbradova. Zásahová jednotka SDH Chodov byla vyžádána pro spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou k výpomoci se snesením zraněné osoby ze sedmého nadzemního podlaží. Po snesení a uložení pacienta ve vakuových nosítkách na pojezdová nosítka ZZS, se jednotka vrací zpět na zbrojnici.

V neděli 9. května vyjela zásahová jednotka Chodov na příkaz KOPIS k otevření bytu odstranění nebezpečných stavů, kde hrozilo nebezpečí z prodlení a ohrožení vzniku požáru, do ulice Vítězná v Chodově. K zásahu vyjelo družstvo 1+4 s CAS 20 T815 TERRNo1 v 11:24 hodin. Byt byl otevřen za přítomnosti městské policie a po provedení všech následných právních úkonů, se jednotka vrací na základnu.