Průjezdnost ulic pro zásahovou techniku je problém v každém městě. V Chodově je to velký nešvar, se kterým se setkáváme skoro u každého výjezdu. Ani úterní den 27. ledna dopoledne tomu nebylo jinak. Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje nás vyslalo na únik ropných produktů z osobního vozidla do ulice Revoluční v Chodově. Poplach jednotce byl vyhlášen v 10:42 hodin a družstvo 1+5, které vyjelo s CAS 20 T815, mělo čas výjezdu do 2 minut od vyhlášení. Bylo to proto, že členové zásahové jednotky, kteří pracují na směny, měli volno a zároveň se zaměstnanci městského záchranného systému zrovna nacházeli na zbrojnici.

Při jízdě na místo události se projevilo špatné parkování osobních vozidel v uvedené ulici. Několik vozidel bránilo plynulému průjezdu zásahového vozidla. Při příjezdu jednotky na místo bylo velitelem zjištěno, že se na místě nachází osobní automobil Renault 19, kterému při vyjetí upadlo kolo (utržený čep s následným vytržením hnacích částí), a komunikace byla znečištěna převodovým olejem z vozidla. Namístě se nacházela hlídka Policie ČR z místního oddělení. Po předání místa zásahu našemu veliteli se příslušníci PČR začali zabývat všemi špatně stojícími vozidly. Na místo se dostavila i hlídka městské policie, která pořídila obrazovou dokumentaci a povolala na místo odtahovou službu. Naše družstvo provedlo protipožární zajištění a posyp sorbentem Absodan Plus. Po úklidu použitého sorbentu a sepsání údajů o řidičovi, se naše jednotka vrátila na základnu.