I v době hašení velkého požáru skladu pneumatik u Vřesové, je vyhlášen v pondělí 20. dubna v 9:35 hodin poplach naší jednotce. Krajské operační a informační středisko z důvodu zásahu na Vřesové, kdy je u požáru soustředěno velké množství techniky a jednotek ze širokého okolí, provádí dohovor s velitelem naší jednotky o schopnosti řešení této události místní jednotkou. Bohužel, CAS 20 byla mimo provoz, proto byla k úniku ropných produktů do ulice Horní, určena technika VEA Renault Kangoo s posádkou 1+3. Po příjezdu na místo je zjištěno, že došlo k úniku pohonných hmot na komunikaci z osobního vozidla. Zásahová skupina provádí posyp sorbentem a úklid komunikace. Zásah je proveden rychle a ve spolupráci s městskou policií. Jednotka se vrací na základnu.