Ve čtvrtek 10. prosince vyjela naše jednotka na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu pomoci osobě v nouzi v ulici Jiráskova, jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:53 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, provádíme transport nemohoucí osoby v rámci bytové jednotky. Zásah zdravotníků nebyl potřeba a následně se vracíme na základnu.