V pondělí 14. prosince vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje pro dvě jednotky na nález neznámé látky na vodní ploše u břehu v lokalitě Bílá voda. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:31 hodin. K zásahu vyjela také jednotka Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje centrální stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania s přívěsem a záchranným člunem. Postupně se na místo dostavili ředitel UO HZS Sokolov, zástupkyně životního prostředí MěU Chodov, městská policie Chodov a zástupce laboratoře Sokolovské Uhelné. O události byli informován starosta města Chodov a vodoprávní úřad ORP Sokolov. Z vodní hladiny byly odebrány vzorky mastné látky s převahou uhlíku. Rozborem v chemické laboratoři nebyly zjištěny žádné nebezpečné látky a bylo konstatováno, že se jedná o pevnou část uhelné matrice, která se vlivem povětrnostních podmínek navázala na vzdušnou vlhkost a klesnula na vodní hladinu.