V neděli 31. října vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Husova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 12:24 hodin. Na místě zásahu zjišťujeme, že došlo k technické závadě na palivové nádrži osobního automobilu a dochází k úniku benzínu z plné nádrže.

Na místě s námi spolupracuje řidička vozidla. Provádíme protipožární opatření, zamezení vniknutí benzínu do blízké kanalizace a posyp již uniknutého benzínu určeným sorbentem. Velitel zásahu rozhodl o odčerpání části benzínu z nádrže vozidla pomocí čerpadla přes horní vstup.