Členové zásahové jednotky vyjeli 1. prosince k zásahu ještě jednou dopoledne. Přesně v 11:00 hodin byl na pult centralizované ochrany městské policie přijat signál EPS na požár v budově městského úřadu v Chodově. Krajské operační a informační středisko vysílá k tomuto zásahu chodovskou jednotku s CAS 24 T815 TERRNo1 a automobilový žebřík AZ 30 IFA, jednotku HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov s CAS 24 Scania a jednotku HZS podniku Sokolovská uhelná s CAS 20 T815 TERRNo1 „Portugal“. Po příjezdu naší jednotky je prováděn průzkum budovy v nahlášeném úseku. Je zjištěno, že k požáru nedošlo a jedná se o planý poplach. Bylo zmáčknuté nouzové tlačítko elektrické požární signalizace vedle výtahu ve druhém patře. KOPIS po obdržení informace od velitele zásahu, že se jedná o planý poplach, odvolává jednotky ze Sokolova a Vřesové zpět na základnu. Dalším zjištění je, že požární poplach EPS byl zpuštěn nedopatřením servisní firmou. Jednotka se poté vrací zpět na základnu.