Ve středu 28. září vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 15:09 hodin. Po příjezdu na místo je proveden průzkum místa a ve spolupráci s hlídkou městské policie zajištěn uvolněný sloup telefonního vedení do příjezdu servisní firmy.