V pondělí 19. prosince vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů na pozemní komunikaci. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 14:48 hodin. V době našeho příjezdu byla na místě hlídka Městské Policie Chodov a majitelka vozidla u kterého došlo k technické závadě. Na mokré komunikaci se nacházely skvrny ropných látek o celkové ploše 1x1 metr. Vozidlo bylo odstavené u krajnice ale blokovalo provoz na komunikaci. Naše jednotka provedla odtlačení vozidla na parkovací plochu a odstranění úniku pohonných hmot. Majitelka vozidla byla poučena, že vozidlo nemá do odstranění závady používat.