Ve středu 21. prosince vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění ropné látky na komunikaci. K zásahu do ulice Náměstí ČSM jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 10:08 hodin. Na místě zjištěna naftová skvrna, která vlivem deště byla v rozsahu do 10 metrů a nešla odstranit použitím sypkého sorbentu. Proto velitel rozhodl po domluvě se správcem kanalizace o odstranění oplachem.