V sobotu 18. února vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technický zásah. K zásahu do ulice Revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 14:03 hodin. Na místě zásahu v blízkosti dětského hřiště odstraňujeme nalomený strom, kdy hrozilo nebezpečí, že nekontrolovaně spadne.