Ve středu 1. března vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, nouzové otevření bytu. Do ulice ČSA vyjíždíme  s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 00:50 hodin. Na místě nás očekává hlídka Městské policie Chodov, hlídka Policie ČR a oznamovatel. Na místě je zjištěno, že není zákonný důvod pro nouzové otevření bytu. byt nebyl ze strany hasičů otevírán a uživateli bylo doporučeno obrátit se na zámečnickou pohotovost.