Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vydává další příkaz k výjezdu pro jednotku SDH Chodov 1. února v 14:13 hodin. Jako posilová technika vyjíždí automobilový žebřík do Nového Sedla k odstranění ledových převisů na budově základní školy. Určené družstvo vyjelo k zásahu za použití výstražného světelného a zvukového zařízení aby si na špatně sjízdné komunikaci proklestilo cestu na místo události. Při opuštění katastru města Chodova ale dochází k závadě na hasičské technice. Po odstavení mimo komunikaci je provedena oprava a jednotka pokračuje k zásahu. Přesto na místo nedojede, jelikož krajské operační a informační středisko HZS odvolává chodovskou jednotku zpět na základnu. Místní jednotka v Novém Sedle zvládla nakonec odstranění rampouchů vlastními prostředky.