V pondělí 17. ledna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach chodovské jednotce na technickou pomoc, čerpání vody, do obce Jenišov, lokalita Pod rohem. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v 9:20 hodin. Na místo je KOPISem vyslán také velitel čety ze stanice Karlovy Vary HZS Karlovarského kraje s VEA Toyota Landcruiser a je vyžádána spolupráce s policií ČR i starostou obce Jenišov. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu je zjištěno, že se jedná o stejné místo a stejnou situaci jako byl zásah v sobotu.

Po poradě velitelů rozhodl velitel zásahu, že bude provedeno odčerpání vody z laguny aby došlo ke snížení hladiny. Bylo dovezeno další plovoucí čerpadlo ze stanice Karlovy Vary a začalo se čerpání pomocí dvou plovoucích a jednoho kalového čerpadla o celkovém výkonu 2500 litrů za minutu. Majitelem pozemku bylo přislíbeno, že ve spolupráci s vedením obce budou provedena technická opatření k zamezení dalšího možného ohrožení vodou z laguny. Jednotka po odčerpání stanoveného limitu z vodní laguny ukončuje na pokyn velitele zásahu svoji činnost. Ukládá použité technické prostředky na zásahové vozidlo a po odeslání příslušného kódu typické činnosti "statusu" na KOPIS, odjíždí zpět na základnu.