V pondělí 29. března vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na požár skládky v katastru Vintířova v lokalitě Vřesová. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 05:33 hodin. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje jednotka Hasičského záchranného sboru podniku Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., dostáváme úkoly od velitele zásahu. Provádíme hašení na druhém útočném proudu. Po dojezdu dalších jednotek, jsou hasičská družstva přeskupena a naše jednotka je přiřazena pod velení velitele úseku č.1. Po celou dobu provádíme hašení v dýchacích přístrojích, kdy se navzájem jistíme při pohybu na nestabilním podloží skládky. Zároveň naše zásahová cisterna provádí průběžně kyvadlovou dopravu vody z čerpacího stanoviště, které bylo zřízeno v areálu podniku SUas. Během zásahu je k hašení nasazeno pěnidlo k lepším hasebním účinkům.

Naše jednotka je během dopoledne doplněna o další členy družstva. Na místo zásahu byly vyžádány především velkokapacitní cisterny a na místě zasahovalo devět hasičských jednotek. Mimo přímého hašení požáru provádíme také vykládání dovezených externích barelů s hasícím pěnidlem a přeskupování hadicového vedení v několika úsecích na požářišti. Na základnu se chodovská jednotka vrací krátce po půl druhé odpolední. Ale naši hasiči neodcházejí hned domů. Musí se veškeré použité vybavení vyložit z vozidla, zásahovou cisternu vybavit čistými prostředky, a nakonec očistit použité.

Hasičské jednotky:

HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov

HZS Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary

HZS Karlovarského kraje stanice Chemické závody Sokolov

HZS Karlovarského kraje stanice Cheb

HZS podniku Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. stanice Vřesová

HZS podniku Správa železnic stanice Cheb

JSDH Chodov

JSDH Vintířov

JSDH Březová