V sobotu 26. března je na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje nahlášen požár skládky komunálního odpadu u Vřesové. Na místo požáru, které katastrálně spadá po obec Vintířov, vysílá operační středisko hasičů jednotky dle poplachového plánu. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 13:06 hodin. Na místě požáru, kdy dochází také k explozivnímu hoření, zasahuje jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice CHZ Sokolov, jednotka Hasičského záchranného sboru podniku Sokolovská uhelná, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vintířov, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Březová (SO), jednotka Sboru dobrovolných hasičů Horní Slavkov, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Chodov, územní řídící důstojník Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Místo zásahu je rozděleno na úseky a naše jednotka je nasazena v každém z nich, včetně velení na úseku číslo 1. Zásahy při požárech skládky jsou náročné a nebezpečné. Dochází k pohybu uskladněného materiálu, úniku metanu ze spodních vrstev, vysokému vývinu tepla a také k explozivním výronům hořících plynů.

Na základnu jsme odesláni velitelem zásahu před 17 hodinou, kdy následně několik hodin na naší zbrojnici provádíme očištění a údržbu výstroje a výzbroje do stavu použitelnosti pro další zásah.