Na pátek 27. září byl naplánován výcvik zásahové jednotky. Ranní teoretické části přecházelo již tradiční sezení nad kávou. Následně velitel jednotky začal se školením tématu stanoveného pro tento den. Tím bylo řešení požárů v uzavřených prostorech. Především bytových požárů, ale i dalších podobně stavebně řešených prostorů. Důraz byl kladen na postupy při nebezpečí které plynou z hořlavosti zplodin hoření a vznikajících při požárech v uzavřených prostorech. Bylo zopakováno, jak vznikají a jaké mají projevy rollover, flashover, backdraft. Příklady byly ukázány na video záběrech, které lze najít na internetu. Dále následovalo vysvětlení taktických postupů vnikání do uzavřených prostorů s požárem s použitím 3D hašení.

 

Opakovány jsou i postupy pohybu v zakouřeném prostoru při vyhledávání osob. Způsoby označování vstupů prohledávaných a následně prohledaných prostor.

Po teoretické části se zásahová jednotka přesunula do areálu podniku Chodos Chodov, který nám vychází vstříc v možnostech praktického výcviku. Po přesunu k bývalé kotelně, která se stává naším místním prostorem pro výcvik se skutečným požárem a po připravení výcvikových prostorů, se naše jednotka rozdělila na skupiny. Pod vedením a za dohledu s termokamerou sokolovským profesionálů, si každý člen jednotky vyzkoušel 3D hašení. Před tím byl  ještě volný rozvoj požáru v místnosti ponechán do fáze projevu rolloveru. Takto si všichni vyzkoušeli ovládání kombinované proudnice a použití vhodných roztříštěných proudů k ochraně před účinky požáru a k likvidaci plamenného hoření při použití minimálního množství hasiva.